Gőzerővel zajlik a munka Gáborjánban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

A Berettyóújfalui járásban található Árpád-kori, közel 900 fős községben januárban kezdődött egy újabb közösségi vállalás: Falukönyvet készítenek a Gáborjánban élők. A településsel 2014 óta folyamatos a kapcsolat.

A közös munka a Kapunyitogató programmal kezdődött, melyen ismét összeállt a Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei Együttes, továbbá a település értékeinek feltárását követően megalakult a helyi értéktári bizottság, valamint sikerült újjáéleszteni az ifjúsági klubot. A 2018 elején megalakult Falukönyv írók köre, jelenleg 13 fős tagsággal rendelkezik. A tagok heti rendszerességgel találkoznak és a település lakosaival közösen dolgoznak a könyv készítésén. A megbeszélések során újabb és újabb fejezeteket mutatnak be, valamint megtervezik a megvalósításhoz szükséges lépéseket.

 

Az előzetesen kijelölt témakörök hiteles bemutatására szolgálnak az írókör által összegyűjtött korabeli öltözetet, közösségi életet, épületeket ábrázoló fényképek, régi iratok, emléklapok. Eddig öt fejezet készült el, elsőként a „Gáborjánról az 1930-as években”, melyben olvashatunk a népi viseletről, a hagyományos ételekről, valamint a korabeli családok mindennapi tevékenységeiről.

A következő rész témája a „Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei Együttes története 1952-től egészen 2017-ig”. Ebben a fejezetben információt kaphatunk a Karakas Iván nevéhez fűződő együttes névváltozásai mellett, az elmúlt évek főbb eseményeiről, valamint az ez idő alatt elért eredményekről. Jelenleg is zajlik a gyűjtőmunka a településen, melyet figyelemmel kísérünk, illetve szakmai segítséggel támogatjuk a könyvkészítés folyamatát.

Üvegesné Laczikó Hajnalka

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.