Háry János nyomán tánccal, zenével, bábbal

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

A Nógrádi Autizmus Alapítvány egy újabb civil közösség a fiatalok közösségfejlesztő projektjében, mely Kodály Zoltán évfordulója kapcsán zenei produkció elkészítését vállalta. Az első foglalkozásokon megismerkedtek Kodály Zoltán életével, főbb műveivel, és a projekt keretét adó Háry János daljátékkal, melyet rajzfilmen tekintettek meg a gyerekek. A 6-16 éves tanulók színes, látványos, részletekbe menő rajzokat készítettek a film és a hallgatott zene alapján, melyből a záró programra kiállítást is rendeztek.

Fakanál bábokat készítettek a daljáték szereplőiről nevelőikkel közösen, és már a próbák során is örömmel játszották el a Háry daljáték és Kodály népdalgyűjtése köré szerkesztett előadást. Andrássy Ferenc, a Váczi Gyula AMI zenetanára évek óta jár a csoportba zenét tanítani, és síppal, furulyával, dobbal kísérte a produkciót, melyet az egyik tanuló tekerővel, ezzel a ritkán használt népi hangszerrel követett.

A záró rendezvényre szüleiket, az iskola tanárait és nevelőit is meghívták, és egy közös tánc örömével is megajándékozták a résztvevőket.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.