Helyére talál a helyi közművelődés Vasban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A „Metszéspont” szakmai műhely 2019. február végi kiemelt témája volt az a fontos szerep és kötelezettség, amely a közművelődési feladatellátókra hárul a megváltozott jogi környezetben. A műhely 34 résztvevője a tudásátadás, az egymástól tanulás során maga is összefoglalta azokat a lehetőségeket, amelyek a közösségi gondolkodásban, tervezésben rejlenek a helyi identitás erősítése és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés vonatkozásában.

Az NMI Művelődési Intézet Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon – EFOP – 3.7.3.-16-2017-00150 támogatott projekt keretében megvalósuló „Metszéspont” című közművelődési szakmai műhely tizedik találkozóján a közművelődési feladatellátókra háruló dokumentációk szakmai előkészítése és elkészítése került előtérbe. Év elején a szolgáltatási tervek, munkatervek, statisztikák elkészítése kapcsán sok kérdés merül fel a közművelődési szakemberekben, polgármesterekben, jegyzőkben és a civil szervezetek vezetőiben, amelyek megválaszolásában az NMI Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának szakmailag felkészült munkatársai rendelkezésre állnak.

A kerekasztal-beszélgetés összefoglaló nyitóelőadásában Éles Krisztina igazgató arra kérte a jelenlévőket, hogy nézzenek a feladatok mögé és lássák meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel helyben, a legkisebb településeken is „helyzetbe hozhatók” a közösségek; életre hívhatók fiókba zárt ötletek. A dokumentumok határidőre történő elkészítése egyfajta számvetés is arról, mi történt az elmúlt évben. Ha odafigyeléssel; időt, energiát nem sajnálva tervezik meg a helyi közművelődésért felelős szakemberek és megbízottak a 2019-es évet; akkor egészen biztosan a jobbító, előre vivő, jövőépítő kezdeményezések fognak érvényesülni. A legszerencsésebb, ha egy-egy jelentés, dokumentum elkészítésével nem is csak egy személyt bíznak meg, hanem módot találnak a lakosság minél szélesebb körének bevonására. A helyi közművelődési rendeletek megújítása egyfajta „tabula rasa” lehet az önkormányzatok számára, amellyel magasabb szintre emelhetik a helyi igények kielégítését szolgáló közösségi gondolkodást.

A februári hónap témája a kulturális alapú gazdaságfejlesztés – az alapszolgáltatásnak való megfelelésben rejlő kihívások megvitatása volt. Hutflesz Mihály moderátor eredményeket mutatott be a közösségek bevonásával történt vidékfejlesztési projektek kapcsán és beszélt a kultúra és gazdaság egymásra hatásáról. A nap második részében az aktuális programokra invitálták egymást a jelenlévők. Drimmer László kulturális közösségfejlesztő mentor a „Közösségek Hete” című országos programsorozat kiírására hívta fel az érdeklődők figyelmét.

Az igazgatóság módszertani referensei – Bognár Alexandra, Károly Andrea és Kuglics Gábor – az NMI Művelődési Intézet által 2019-ben megvalósításra váró mintaprojekteket ismertette. Pados Eleonóra gazdasági referenshez az aktuális pályázati lehetőségek kapcsán fordulhattak a résztvevők.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.