Hungarikum műhely az Őrségben a magyar kultúra napján

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum műhelyfoglalkozásának résztvevői 2020. január 22-én az őrségi Bajánsenye község értékgyűjtő gyakorlatával ismerkedtek. A program megvalósítása az EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítójú, Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon című projekt keretében történik.

A Magyarszombatfán zajló Hungarikum műhelyfoglalkozás résztvevői ezúttal a közeli Bajánsenyére látogattak el, hogy az ott zajló értékgyűjtő, értékfeltáró tevékenységgel ismerkedjenek. A foglalkozásnak különös aktualitást adott, hogy arra a magyar kultúra napján került sor.

A műhelytagokat Kuglics Gábor módszertani referens, a program koordinátora köszöntötte, egyúttal felidézte az emléknap jelentőségét. Ezt követően Török Károlyné Miszori Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Mintaprogram Központjának vezetője osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A házigazda község képviseletében Györke Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket, és bemutatta a települést. Szólt arról, hogy a mai falut 4 kisközségből vonták össze, beszélt a határmenti helyzetről, a falu körül elhelyezkedő szőlőhegyekről, a lakosság összetételéről, az intézményekről. A község történelme kapcsán elmondta, hogy az ’50-es években sok családot kitelepítettek, és utána már nem tért vissza mindenki a szülőfaluba. A szlovén vasút építése ugyanakkor hozzájárult a település gyarapodásához.

A helyi általános iskola ma már felső tagozat nélkül működik, és így nehezebb bevonni a fiatalságot a közösségi programokba és az értékgyűjtésbe. Ezt a tevékenységet inkább az idősebb generációk tartják fontosnak. Nagyobbrészt ők adják a hagyományos közösségi programok szervezőit és az értékgyűjtőket is. E generációs egyoldalúság ellenére számos sikert könyvelhettek el. Januártól decemberig több értékalapú programot bonyolítottak le, mint például a farsangi rönkhúzás vagy ősszel a szüreti felvonulás. A régiekhez újabb népszerű közösségi programok is társultak, mint például a húshagyókeddi jelmezbál. Minderről a falakon függő tablók és a körbeadott kiadványok, fotóalbumok tanúskodnak, amelyekről a vendéglátók szívesen meséltek az érdeklődő műhelytagoknak.

A résztvevőktől érkezett kérdésekre válaszolva a polgármester úr elmondta, hogy az értékfeltáró és -bemutató tevékenységet az önkormányzat saját erőből végzi, sem helyi vállalkozók támogatását, sem pályázati forrást nem vesznek igénybe. Kuglics Gábor foglalkozásvezető ekkor felhívta a jelenlevők figyelmét a hamarosan megnyíló Hungarikum pályázatra. Török Károlyné Miszori Marianna központvezető pedig bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet most zajló mintaprogramjait: a Komatálat, a Pajtaszínház Programot és a Falusi krónikát.

A műhelytagok ezután a szomszédos helytörténeti gyűjteménybe sétáltak át. Itt gazdag kiállítás található: a régi paraszti világ eszközei, bútorai tematikusan elrendezve. Így például külön sarok mutatja be egy korabeli lakóház helyiségeit, egy iskolai tantermet, a borospincét vagy éppen a kisipari műhelyt. A kiállított tárgyak a helyi értékgyűjtők elszántságát, alaposságát dicsérik, és azt, hogy a település lakossága inkább a közösségnek adta nagyszülei használati tárgyait, mintsem hogy kidobta  volna azokat.

A program zárásaként a résztvevők Bajánsenye szépen felújított közösségi színterével, az ott folyó munkával és a községi könyvtárral ismerkedtek meg.

A Bajánsenyén látottak teljes mértékben megfeleltek a műhely tematikájának, a résztvevők egy igazán jó gyakorlatot ismerhettek meg.

Kuglics Gábor 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.