Hungarikum szeminárium szombathelyi egyetemistáknak

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet fontosnak tartja, hogy a közeljövő közművelődési szakemberei értsék és ismerjék a közösségi értékfeltárás jelentőségét, összefüggéseit, feladatait. E célból a Vas Megyei Igazgatóság a Szombathelyen tanuló közösségszervezés szakos egyetemi hallgatók részére két féléves „Hungarikum szemináriumot” indított.

Vas megye erős bástyája az értéktári mozgalomnak: a megye 216 települése közül 122-ben van települési értéktár, továbbá 3 tájegységi értéktár bizottság is működik. Több településen értékgyűjtő klubok, körök is létrejöttek, az iskolásoktól a nyugdíjasokig megszólítva az értékfeltárásra nyitott személyeket, közösségeket. A megyei értékek száma 105, de 3 kiemelkedő nemzeti érték is van a megyében.

Ugyanakkor még akad tennivaló: sok településen még nem ismerték fel a közösségi értékfeltárás jelentőségét, és a fiatalok – különösen a leendő közművelődési szakemberek – körében is erősíteni kell ennek a motivációját. Az ELTE SEK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet közösségszervezés alapszakos egyetemi hallgatói nyitottak a tanulásra és az együttműködésre: nagy számban és aktívan vesznek részt a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai programjain.

Erre építve a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága 2021-ben 2 félévre megbontva 12 alkalomból álló értéktári érzékenyítő műhelyfoglalkozást indított. A foglalkozásokra a hallgatók órarendjének függvényében kerül sor, a tavaszi félévben 5, az őszi félévben 7 alkalommal. Mindkét félévet 1-1 látóút zárja majd le, ahol értékgyűjtő jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg a hallgatók.

Az első két online műhelyfoglalkozást Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet regionális kutatója vezette, aki korábban módszertani referensként dolgozott a szakterületen, és aktívan foglalkozik értékfeltárással. Az első alkalommal a résztvevők áttekintették az értéktári tevékenység helyzetét, illetve sor került a hallgatók tudásfelmérésére is a témában. A második műhelyfoglalkozáson a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok, továbbá a nemzeti értékpiramis bemutatása, az alapfogalmak tisztázása történt meg. A következő alkalommal az értéktári előterjesztés dokumentációjával ismerkednek meg a hallgatók interaktív műhelymunka során. Amint arra lehetőség lesz, a szeminárium résztvevői találkoznak majd a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnökével is. A műhely további tematikájában szerepel különféle értékfeltáró módszerek, jó gyakorlatok megismerése csoportmunkában és kisfilmek levetítése által.

Az elsajátított ismeretek, gyakorlatok révén a hallgatók saját településükön bekapcsolódhatnak az értékgyűjtő mozgalomba, majd elhelyezkedés után maguk is aktív generálói lesznek értékgyűjtő, -átadó és -átörökítő közösségeknek, illetve tagjai vagy elnökei lesznek értéktár bizottságoknak, növelve ezzel az ott folyó munka hatékonyságát.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.