Ifjúsági műhely a közösségi tér kialakításának szempontjairól

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2018. december 10-én 16.00-kor már 8. alkalommal találkoztak az „Ifjúsági műhely” résztvevői Jánosházán, hogy folytassák az ifjúsági közösségépítés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását. Az EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítójú, „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” című projekt keretében zajló műhelymunkának a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK ad otthont.

A nyolcadik alkalommal megvalósult, 4 órás foglalkozáson először a múlt havi látóút tapasztalatait beszélték meg a résztvevők. Ezt követően tértek át az ifjúsági közösségi tér kialakítási szempontjainak átgondolására.

Szituációs feladatmegoldás során terveztek a helyi fiatalok számára egy új, illetve fejlesztettek egy meglévő közösségi teret. Ezt a tervezési folyamatot és problémamegoldó játékokat kiscsoportban végezték el. A feladat során szerepkártyákat kaptak a résztvevők, és ennek megfelelően kellett beszélgetniük és viselkedniük a többiekkel. Voltak felnőtt (pl.: polgármester, jegyző, tanár, kultúros) és fiatal (pl.: diákönkormányzatos, zenész, sportoló) szerepek is, akiknek közösen kellett döntést hozniuk a fejlesztésről, annak formájáról.

A műhelyfoglalkozás másik meghatározó feladata az „Emberi csomó” című játék volt. Ennek során mindenki beállt egy körbe, a kör közepe felé nézve, vállakkal egymás mellett. Mindenki kinyújtotta a jobb kezét, és megragadta az egyik vele szemben álló személy kezét (véletlenszerűen). Ezután a bal kéz jött, de már valaki más kezét kellett megfogni vele. Majd egy bizonyos időhatáron belül a csapatnak ki kellett bogoznia saját magát anélkül, hogy elengednék egymás kezét. Ez a tréningelem nemcsak együttműködésre késztet, de kiváló megmozgató, energetizáló, hangulatoldó funkcióval is bír, amit a résztvevők a saját közösségükben kiválóan tudnak hasznosítani.

A foglalkozás végig jó hangulatban telt, a nap végén pedig egyénileg és közösen is értékelték az együtt töltött 4 órát, és visszajelzéseket tettek a foglalkozásvezetőnek és egymásnak a tanultakról, személyes fejlődésükről, benyomásaikról.

Kuglics Gábor

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.