Ifjúságszakmai látóút az Őrségben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú, „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” című projekt keretén belül tanulmányúton vettek részt a jánosházi Ifjúsági műhely tagjai. A látóút célpontja Vas megye délnyugati sarka volt.

A Jánosházán havi rendszerességgel zajló műhelyben március 25-én már a 11. tanulási alkalomra került sor. A helyszín azonban nem a Batthyány Lajos ÁMK, hanem Szentgotthárd és Őriszentpéter volt. Borsos László foglalkozásvezető javaslatára az itt tevékenykedő ifjúságszakmai szervezetek munkájával ismerkedtek a résztvevők.

Szentgotthárdon, a Polgármesteri Hivatal épületében Gaál Ákos ifjúsági és sportreferens fogadta a csoportot. Prezentációjában bemutatta Szentgotthárd város ifjúságpolitikáját. Beszélt a város iskoláinak diákönkormányzatairól, az önálló pénzügyi kerettel rendelkező, a fiatalok érdekeinek képviseletét ellátó városi Ifjúsági Tanácsról, az ifjúsággal foglalkozó egyéb városi szervezetekről. A 7 tagú Ifjúsági Tanácsba például 3 tagot delegálnak a település iskolái, két 29 év alatti fiatalt pedig a helyi önkormányzat. A tanács évi 4-5 ülése során foglalkozik az ifjúságot érintő pályázatok előkészítésével, ifjúsági programok szervezésével, a települési képviselőtestület felé javaslatok megfogalmazásával.

A felmerült szakmai kérdések megválaszolása után Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző mutatta be a Vas megyei értéktárba felvett épületegyüttest, különösen az egykori kolostor refektóriumát (ebédlőjét), és a helyi látványosságok interaktív bemutatására kifejlesztett mobilapplikációt. Az egykori apáti fogadószobában Huszár Gábor polgármester is köszöntötte a csoportot, és bemutatta az itt látható Dorfmeister-festményeket, illetve beszélt a város fejlesztési elképzeléseiről.

Az elhangzott információkat egy szentgotthárdi étteremben elköltött ebéd mellett értékelhették a résztvevők, majd indultak tovább az Őrség fővárosába.

Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti Park Látogatóközpontjában folytatódott a szakmai program. Elsőként az Őrállók Alapítvány kuratóriumi elnöke, Pfeiffer Tamás, és az alapítvány munkatársa, Balek Bernadett mutatta be a szervezet működését. Az alapítvány több munkatársa korábban kulturális közfoglalkoztatott volt. Elmondták, hogy fontos számukra a fiataloknak a mindennapi életben való boldogulásra nevelése, ezért gyakorlati ismeretekre (tájékozódás, elsősegélynyújtás stb.) épülő napközis és bentlakásos gyermektáborokat szerveznek: pl. katonai hagyományőrző tábort a „férfit nevelünk a fiúból” mottó jegyében vagy értékmentő kézműves alkotótábort. A tevékenységet hatalmas, kb. 60 fős önkéntesi gárdával látják el, akiknek külön felkészítéseket szerveznek.

A szakmai program utolsó pontjaként Kovács-Mesterházy Viktória, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának megbízott vezetője mutatta be a nemzeti park értékeit, az igazgatóság munkáját, különösen a gyermek- és ifjúsági korosztály körében végzett környezeti nevelési tevékenységüket. Ezt követően a látóút résztvevői megtekintették a nemzeti park látogatóközpontjának kiállítását.

A tanulmányút értékeléseként Borsos László foglalkozásvezető megállapította, hogy az ifjúságügy komplex terület, amely számos oldalról megfogható. Ez a látóút erre adott különféle példákat.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.