Ipar és közösség – Szakmai programsorozat indult a dorogi térségben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Ipar és közösség címmel 2019. szeptember 17-én Sárisápon indult el Komárom-Esztergom megye ipari múlttal rendelkező településeinek közművelődési szakemberei, civil szervezetei és döntéshozói részére a kétalkalmas szemléletformáló műhelymunka-sorozat.

A projekt célja a saját település közösségét fejlesztő akciók megalapozása és megtervezése, az ipari múlttal rendelkező településeken közösségfejlesztő folyamatok elindítása, amely alapját képezheti későbbi értékalapú gazdaságfejlesztő folyamatok elindításának.

Az ipari múlttal rendelkező településeken a lakosság zömében több műszakban dolgozott, vagy dolgozik most is, elsősorban ipari hagyományokhoz kötődően alakultak ki erős közösségek. A nehézipar rendszerváltozást követő leállása, visszaszorulásának következtében a települési közösségeket formáló erők egy jelentős része megszűnt. A szakmai alkalmak tervezése során igényfelmérés készült az ipari múlttal rendelkező települések körében a helyi társadalom állapotára és aktivitására vonatkozóan. A válaszok alapján ezeken a településeken igény mutatkozik olyan tudás megszerzésére, mely hozzájárul a közösségfejlesztési és társadalomfejlesztési folyamatok elindításához.

A szakmai programsorozaton résztvevők a műhelymunkákon keresztül saját településükkel kapcsolatos közösségfejlesztési akció végiggondolását hajtják végre, áttekintik a megvalósításának, megvalósíthatóságának alapjait, erősségeket, gyengeségeket; helyzetképet készítenek; gazdasági szereplők és a közösségi művelődés beágyazottságának vizsgálatát hajtják végre, továbbá közös munka során megismerik a stratégiaalkotás hátterét, szükségességét és a projektszemléletű gondolkodást.

A projekt során 2019 őszén két alkalommal – szeptemberben Sárisápon, majd októberben Lábatlanon – a hat érintett település részvételével rendezik meg a szakmai műhelynapot. Az első alkalommal a helyzetkép elkészítése, erősségek, gyengeségek felmérése; a közösségi művelődés beágyazottságának vizsgálata és a stakeholder mátrix került fókuszba. A műhelymunka során, a rövid elméleti bevezetést követően, brainstorming, csoportos és egyéni munka valósult meg.

A program a tatabányai, A Vértes Agorája és a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága szakembereinek együttműködésében valósul meg –  programvezető tréner Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai igazgatója.

A műhelymunka sorozat második helyszíne a lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár lesz, ahol egy konkrét projektötlet kidolgozásán keresztül a projektszemléletben való gondolkodás témakörében mélyedhetnek el a szakemberek. Ezt követően a műhelymunkákon megkezdett folyamatokat két kiválasztott településen helyszíni mentorálás fogja követni, a helyi igényeknek megfelelő módszertannal, a közösségi alapú fejlesztési szemlélet elsajátítása és alkalmazása érdekében, mely hosszú távon a települési közösségek megerősödéséhez járul hozzá.

Kutenics Kinga
Fotó: Jáger Dávid Tamás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.