Írjunk együtt értékkönyvet – Közös ötletelés a helyi értékek mentén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának az oktatótermében 2019. február 20-án délelőtt közös gondolkodásra gyűltek össze a Hungarikum műhelyfoglalkozásban résztvevők. A Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretein belül megvalósuló kilencedik foglalkozás fókuszában ezúttal az utolsó alkalomra elkészülő Somogyi Értékkönyv megtervezése állt.

A műhelytagok a taliándörögdi KÖSZI bázison fogták kezükbe először azt az oktatási és értékközvetítő céllal létrehozott Értékek Könyvét, melyet Somogy megyeire is könnyen adaptálható példaként mutatott be számukra Hoffner Tibor, a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet munkatársa.

A folyamatosan bővíthető, kapcsos kiadványban helyet kaptak a létrejöttében közreműködő települések helyi értékei, a Veszprém megyei értékek, valamint a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott nemzeti értékek is.  A kapcsos könyv különlegessége, hogy a Nemzeti Alaptanterv követelményeivel összhangban készült, s ez által a helyi tantervbe beillesztve segíti a nemzeti értékek és az értékőr tevékenység népszerűsítését.

A műhelytagok között akkor kézről kézre járt a figyelemre méltó kiadvány, melynek hatására a résztvevőkben megfogalmazódott a gondolat: az Értékek Könyvének Somogy megyére történő adaptálásában szívesen vállalnának aktív szerepet.

A kilencedik műhelyfoglalkozáson a résztvevők elsőként ismerkedtek meg a megyei értéktárba felvett 141 értékkel, melyekből mindenki kiválaszthatta a hozzá kötődő legfontosabb három megyei értéket. A csoport munkáját ez alkalommal Fábián Éva megyei főépítész asszony, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tagja is segítette, ötleteivel és javaslataival gazdagította a készülő somogyi Értékek Könyvét.

A megyei értékek közös feldolgozását a résztvevő települések helyi értékeinek bemutatása követte. A tartalmas műhelyfoglalkozás végére a megyei és helyi értékeket egyaránt felsorakoztató, hosszú listából kiválasztásra kerültek azok az értékek, melyeket a csoport tagjai szeretnének beletenni a somogyi kapcsos könyvbe.

A következő alkalomra – 2019 márciusának végére – készítik majd el egyéni munkában a kiválasztott értékekről szóló leírást és fotódokumentációt, melyből aztán elkészülhet a Somogyi Értékek Könyve.

Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.