Ismét Népfőiskolai műhely Békés megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló népfőiskolai műhelysorozat hatodik alkalma került megrendezésre Békéscsabán, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Békés Megyei Igazgatóságán.

A műhelysorozat legutóbbi, 2019. július 30-án lezajlott alkalmának témája a projektmenedzsment elmélete volt. Az előadást Kocsis Klára, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési szakember tartotta. A műhelyfoglalkozást elméleti és gyakorlati részre bontotta az előadó.

Az elméleti részben a résztvevők betekintést nyertek a projekttervezés menetébe, melynek részeként, olyan módszerek kerültek bemutatásra, mint a PDCA ciklus, a SWOT-analízis és a Gantt-diagram. A SWOT-elemzéssel, mint a stratégiaalkotás folyamatának egyik fontos lépésével, kiemelten foglalkoztak a résztvevők. Megismerhették a módszer közművelődési és egyéb hasznosítási területeit, illetve bemutatásra került az is, hogy a SWOT-elemzésből nyert információk felhasználásával, hogyan készíthetők elemzések és fejlesztési tervek.

Ezeket az ismereteket felhasználva alkották meg a résztvevők saját településük, és saját települési nagy rendezvényük SWOT-analízisét. A kis csoportokban zajló munka sok olyan információra mutatott rá, amik praktikusak lehetnek az előadás résztvevőinek későbbi, települési munkájában. Az előadás során ismertetett módszerek és átadott tudásanyag nemcsak elméletben, de gyakorlatban is nagyon jól használhatók. Elősegítik a stratégiai gondolkodásmód kialakulását vagy fejlődését, ami rendkívül fontos egy település fenntarthatóságának és fejlődésének érdekében.

Csibor Márton

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.