Játékos szakmafejlesztés Tatabányán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2019. március 4-én harmadik alkalommal találkoztak a szakemberek a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának Közművelődési Szakmafejlesztési Műhelynapján Tatabányán.

A műhelynapok a közművelődési szakemberek által támasztott találkozásra és tapasztalatcserére vonatkozó igényeikre reagálva jöttek létre. Az első alkalommal a lakosság bevonása a tervezési, fejlesztési, döntéshozatali folyamatokba volt a téma, a második találkozás alkalmával a résztvevők több szempont szerint beszélték meg, hogy az eredményes települési közművelődési munkához milyen a jó közművelődési szakember, a harmadik – egyben utolsó – műhelynap pedig a fiatalok bevonásáról szólt.

A műhelyalkalmat a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának vezetője, Hornyák-Pálmai Éva nyitotta meg. Bevezető előadásában az 1997. évi CXL. kulturális törvényben meghatározott intézményrendszerrel, valamint az alapszolgáltatásokkal kapcsolatosan ismertette a fiatalok bevonásának szükségességét, annak lehetőségeit. Ezt követően Gergely Miklós a Fiatalok Fiatalokért Egyesület vezetője vette át a szót és rövid személyes bemutatkozást követően invitálta játékra a megjelent kollégákat.

A felkért szakember előadásában bemutatta egyesületét és azon alapvető módszereiket, jó gyakorlataikat, amelyekkel megszólítják, aktívan bevonják a fiatalokat. Ezt követően egy – az ismerkedési szakaszban – jól használható, a névtanulást, az érdeklődési körök meghatározását segítő módszert próbálhattak ki a jelenlévők.

A következő szekcióban a résztvevők a közösségépítést célzó újabb technikákkal ismerkedhettek meg: egy egyszerű dobókockával egyéni szintről elkezdve tapasztalhatták meg saját bőrükön egy közösség játékos létrehozásának a lépéseit, majd egyszerű szivacsrudak segítették a már összeszokó közösség további összekovácsolását. Ezek a feladattípusok fontos részei voltak a műhelynek, hisz a folyamatba bekapcsolódók önmaguk is érezhették, hogy  a közösen létrehozott szabályrendszerrel mennyivel könnyebb azonosulni, a megoldandó feladat során egy újabb módszertanból kaphattak ízelítőt. Ezután egy színes animátor ernyő segítségével tanulhattak további közösségépítő gyakorlatokat a jelenlévők, amelyet egy szivacskockával történő páros feladat vezetett le.

Az alkalom során a megjelentek a fiatalok bevonásának mindennapi tapasztalatait és jó gyakorlataikat is megosztották egymással. A bemutatott nem formális elemek módszertani útmutatásul szolgáltak a településeken dolgozó közművelődési szakemberek számára, akik az értékelés során pozitív visszajelzéseket adtak a megyei igazgatóság munkatársainak. A kreatív, innovatív, közösségeket megmozgató ötletek után a szakmai műhely lezárására került sor, amely a harmadik és egyben utolsó alkalma volt a sorozatnak.

Jáger Dávid Tamás
Fotó: Edelmayer Zsolt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.