Jegyzői Szakmai Értekezleten tartott tájékoztatót a Nemzeti Művelődési Intézet

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

2019. június 26-án Egerben, a Megyeháza impozáns Barkóczy terme adott otthont annak a jegyzőknek szóló szakmai értekezletnek, amelyet negyedévente tart a megyei kormányhivatal. Minden alkalommal a szakembereket leginkább érintő kérdéseket taglalják az előadásokon, és igyekeznek olyan segítséget adni, melyek a mindennapi munkájukat teszik gördülékennyé. A települési jegyzőket érintő szakmai kérdések mellett a helyi közművelődési rendelet is a napirendi pontok között szerepelt.

A II. negyedéves találkozón bemutatkozott Dr. Bekecs Andrea, aki ez év áprilisa óta látja el a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatói feladatait. Beköszönő előadásában hangsúlyozta, hogy számára a jegyzői tevékenység elsősorban szolgálat, mely a település lakosságának jó közérzetét, biztonságérzetét hivatott biztosítani a mindenkori törvényi keretek között. Mivel korábban ő maga is kistelepülésen látott el jegyzői feladatokat, tisztában van a mindennapok kihívásaival. Munkája során törekszik arra, hogy a nehézségeket áthidalják és a kollegiális viszonyt kíván fenntartani valamennyi jegyzővel.

A továbbiakban a napjaink népbetegségét okozó parlagfű elleni védekezés jegyzői feladatait, hatásköreit mutatta be Huszárné Bodor Éva osztályvezető, aki felhívta a figyelmet, hogy a település belterületi parlagfű-mentesítését kiemelt prioritással szükséges kezelni. Az ellenőrzések már megkezdődtek, és várhatóan november közepéig tartanak.

A vadkár megállapítás gyakorlati szabályairól Godó Lajos Máté vadászati és halászati szakügyintéző tájékoztatta a résztvevőket. Hangsúlyozta, hogy a vadkár megelőzése a hatóságok és a gazdálkodók közös érdeke, valamint bemutatta, hogy a településen mely feladatok tekintetében kell szerepet vállalnia a település jegyzőjének.

Külső előadóként kapott meghívást a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályától a Nemzeti Művelődési Intézet. A kialakuló együttműködés a helyi közművelődési rendeletek szakmai tartalma mentén kezdődött ez év tavaszán. Dr. Ungvári Tamás osztályvezetőtől Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságának vezetője felkérést kapott, hogy mutassa be a helyi közművelődési rendeletek főbb sarokpontjait, melyek segítségül szolgálhatnak a jegyzőknek, hogy a helyi rendelet – a jogszabályi elvárások mellett – a helyi közösség igényeire is reagáljon.

A 45 perces előadást Kary József, a Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának vezetője kezdte, rávilágítva a közművelődést érintő törvényi, és rendeleti elvárásokra, különösen fókuszálva a változásokból adódó helyi feladatokra. Kiemelte az előadó, hogy a helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata alapján szükség van helyi intézmény alapító okiratának és az SZMSZ-ének harmonizációjára is. A szakember kitért arra is, hogy valamennyi település esetén a szakmai fejlesztések mellett szükséges a pénzügyi vonatkozás helyes értelmezése is, azaz a kormányzati funkciók megfelelő használata.

Ezt követte Csathóné Sebők Erika megyei igazgató előadása, aki az igazgatóság megyei munkájának bemutatása után ismertette azokat a szolgáltatásokat, amelyek település és a jegyzők helyi közművelődési feladatainak ellátását hivatott segíteni. Többek között a helyi közművelődési rendelet, az intézményvezetői pályázat, a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás, a szolgáltatási terv, valamint a képzési és beiskolázási terv is megemlítésre került. Az előadás fontos részét képezték a Nemzeti Művelődési Intézet által indítandó képzések, melyek által a település biztosíthatja a közművelődési munkakörben foglalkoztatott személy törvényi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettségét. A Nemzeti Művelődési Intézet által kiadott és szakmai iránymutatást tartalmazó Útmutatót is megtekinthette a hallgatóság, valamint a mindig újabb információkat, pályázati lehetőségeket is tartalmazó hírlevélre történő feliratkozási folyamat is bemutatásra került.

A közművelődési szakmai előadás után a Domján Róbert osztályvezető ismertette a Heves Megyei Önkormányzat által koordinált fejlesztések aktuális témaköreit. Szó volt a megyei rendezési terv felülvizsgálata során a települési önkormányzatokat érintő feladatokról, a TOP projektek számlabenyújtási előrehaladásáról, a bölcsődei fejlesztési lehetőségekről, valamint a Heves Megyei Családvédelmi Akciótervről is. A szakmai nap végén a kormányhivatal főigazgatója köszönetét fejezte ki a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak a szakmailag nagyon hasznos és tartalmas előadásért, és biztosította, hogy a továbbiakban is együtt szeretne dolgozni a két szervezet a települések fejlesztése érdekében.

Csathóné Sebők Erika

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.