Jogszabályi megfelelés a közművelődési területen – márciusi szakmai tájékoztató napok Nógrád megye településein

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Az önkormányzatok és a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységének találkozási pontjaira hívta fel a figyelmet az a szakmai tájékoztató sorozat, melyet a Nógrád Megyei Igazgatóság munkatársai valósítottak meg február hónapban a megye több településén. A sorozat márciusban folytatódott, egészen a veszélyhelyzet kihirdetéséig.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása az alapszolgáltatások megnevezésével, azok tartalmi, személyi, infrastrukturális feltételeinek meghatározásával, a képzettségi feltételek előírásával minden település életébe jelentős változásokat s egyúttal új lehetőségeket hozott.

A tájékoztató napok Kazár és Romhány településeken folytatódtak a helyi önkormányzatok együttműködésével. A résztvevő polgármesterek, jegyzők és közművelődési szakemberek megismerkedtek a megyei igazgatóság munkájával, a módszertani segítségnyújtásban rejlő lehetőségekkel. Tájékoztatást kaptak a közművelődési rendelet, a szolgáltatási terv, a közművelődési statisztika adta aktuális feladatokról. A tájékoztató napokon együttműködő partnerként a Civil Információs Centrum vezetője, Vadasi Zsuzsanna előadásában betekintést nyerhettek a Falusi Civil Alap – Magyar Falu Programban várható lehetőségekbe.

A márciusi két alkalommal lezajlott programon 12 település képviselői jelentek meg, akik az előadások után műhelymunka keretében kaptak választ kérdéseikre.

A megyei igazgatóság munkatársai többek közt a települési rendeletek és a szolgáltatási tervek véleményezésével, építő javaslatokkal való kiegészítésével segítik a települések közművelődési dokumentumainak jogszabályi megfelelését a kontakt alkalmak visszatérésének idejéig.

Máté Lászlóné

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.