Jogszabályokkal ismerkedtek a helyi közművelődési feladatellátásban dolgozó hallgatók

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A közművelődési intézményrendszerrel, azok tevékenységrendszerével és annak alapjait nyújtó jogszabályi környezettel ismerkedtek meg a hallgatók a Közönségkapcsolati és közművelődési szakember OKJ-s képzésében a Csabagyöngye Kulturális Központban 2019. január 17–24. közötti időszakban.

A hallgatók közül 5000 fő lakosságszám alatti településről 10 fő, 5000 fő feletti lakosságú településről pedig 15 fő vett részt a képzésben. Ezen adatok mentén vették sorra a településeik közművelődési tevékenységeire vonatkozó feladatait és közigazgatási hatóköreit, valamint az intézmények típusait, azok személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeit. Példákon keresztül a rendelet által szabályozott közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok, tevékenységek, szolgáltatások előírásait is tanulmányozták a résztvevők. Az oktatók jó gyakorlatokon keresztül ismertették meg a rendeletnek való megfeleltetés dokumentumait (az alapító okiratot, a szervezeti működési szabályzatot, a kulturális intézményekben alkalmazandó munka-, szerződésjogi, közbeszerzési szabályozásokat). Az oktatás során megismerhetővé vált az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének keretrendszere.

A közművelődés intézmény- és tevékenységrendszerének ismertetésével az oktatók célja az volt, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a kulturális szféra cél- és feladatrendszerében a kulturális (kultúraközvetítő) intézménytípusok sajátos funkciójáról.

A jogszabályok helyes alkalmazása a közművelődési tevékenységek jó gyakorlatainak bemutatásán keresztül is hangsúlyozásra került. Ezáltal a helyi közművelődési feladatellátásban dolgozó hallgatók rálátást kaptak arra, hogy a jogszabályi keretek megtartó hálóként képesek a településükért cselekvő intézményeket, közösségeket a társadalom- és emberformáló tevékenységeik érvényesítésében, hasznosításában segíteni.

A képzés keretében, a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat alkalmából, 2019. január 22-én a hallgatók részt vettek Békéscsabán, a Városháza Dísztermében Az első 50 csabai érték című kiadvány bemutatóján. Ezáltal a résztvevők a szakterületükön hasznosítható ismeretek mellett gyakorlati élményekkel is gazdagodtak.

Medvegy-Andelic Marija

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.