Képzészárás Fejér megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatósága 2020. június 24-én zárta le a Művelődő közösségek az Alföldön elnevezésű projekt keretében indított 60 órás Kulturális szolgáltatásmenedzsment távoktatási formában zajló szakmai továbbképzését.

A képzésen 28 fő vett részt, 25-en Fejér megyéből, 2 Budapestről és 1 fő Tolna megyéből. A 2020. május 20-án kezdődött képzés összesen hat alkalomból állt, melyen az előadók a következő témákban gazdagították a résztvevők tudását: megismerték a helyi társadalom jellemzőit, a kulturális szervezetek működési formáit, továbbá ismereteket szereztek a közművelődési szervezetek működésével, gazdálkodásával, tevékenységével és a közművelődési szolgáltatások rendszerével kapcsolatosan. Mindezek elmélyítését hatékonyan elősegítette, hogy az oktatók – az ismeretek további elmélyülését célozva – minden órához tesztfeladatokat vagy hosszabb megoldandó feladatokat állítottak össze.

A szakmai továbbképzés végül egy záró dolgozat elkészítésével zárult, melyet hallgatóink jó eredménnyel zártak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.