Kertek, közkertek, iskolakertek, értékfeltárás és a néphagyomány kapcsolata

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 2018 őszén elkezdődött Elődeink udvarából az utódaink konyhájába című projekt folytatásaként Szil településen 2019. február 11-én 17.00 órai kezdettel Kertek, közkertek, iskolakertek, értékfeltárás és a néphagyomány kapcsolata című előadást és szakmai műhelymunkát szervezett.

A műhelyfoglalkozás első felében Szűcs Péter megyei igazgató ismertette a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységét, a megvalósuló projekt tartalmát, a tervezett találkozók menetét, jövőbeni folytatását, melyben kérte a helyi lakosok aktív részvételét.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató az előadásában beszélt a természetismeret és a szeretet gyermekkortól kezdődő kialakulásának fontosságáról, mely a hagyományba való beleszületés, belenevelődés, a tradíciók átadása útján válik a személyiség részévé. Az édesanya, a család, a gyermek, a természet és a vallás kapcsolatáról, mely a mai korban is meghatározó a mindennapok során. A népi kultúrában megjelenő hagyományos módszerek és technikák, a hiedelmek, a népszokások, a helyi értékek családban, közösségekben kerültek átadásra a generációk között.  A projekt megvalósítása során is a múlthoz visszanyúló, de a jelent és jövőt alakító tudásátadás, közös gondolkodás, együttműködés, közösségépítés valósul meg a helyi közösségekben.

A műhelyfoglalkozáson közös énekléssel, a népköltészetben megtalálható versek, mondókák felidézésével, a népi gyógymódok, a népi táplálkozás helyi hagyományainak felelevenítésével a kultúránk gazdagsága tárult fel. A műhelyfoglalkozás utolsó részében Dr. Halbritter András ismertette a település legrégebbi gyümölcsfáiról az oltóvesszők gyűjtésének eredményét, melyekkel március 24-én beoltásra kerülnek a megvásárolt faalanyok.

A foglalkozás legvégén pedig közös énekléssel záródott a program.

„Szélről legeljetek, fának ne menjetek,
Mert ha fának nekimentek, fejeteket beveritek,
Szili kút, szanyi kút, szentandrási sobrikút.”

Tóthné Boda Éva
Fotó: Tóthné Boda Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.