Kiállítással zárult a „Közösségépítés az értéktárak mentén” projekt Héhalmon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Együttgondolkodásra, közös műhelymunkára hívta a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága a megye három településén lévő civil szervezeteket és az aktív lakosokat a települési értéktárak létrehozására.

A találkozások alkalmával a résztvevők kicserélték ötleteiket, tapasztalataikat a települési értékfeltárással kapcsolatosan. Ezeken az alkalmakon szakemberek is segítették őket. Héhalmon a Rózsafa Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel állt az élére a feladatnak. Ezek a találkozások jó alkalmakat teremtettek arra, hogy a települések lakói beszélgessenek egymással, meghallgassák egymást, megismerjék egymás véleményét. E beszélgetések aktivizálták, közös cselekvésre ösztönözték a résztvevőket. Új szituációkat jelentettek számukra ezek a találkozási alkalmak, hiszen az eddigi spontán beszélgetések helyett most egy irányított téma mentén – a települési értékek feltárása – kellett eszmecserét folytatniuk egymással.

Ennek a folyamatnak most nem az volt a lényege, hogy precíz, tudományos igényű lajstromok készüljenek, hanem az, hogy e folyamat a települések lakosságának mind szélesebb körű részvételével valósuljon meg. A közösségi tervezés során cselekvési program indult a településükön. A gyökértelen embernek nincs honnan táplálkoznia, hiszen a növény is, ha elvágják gyökereit: elpusztul. A múlt gyökerei azok, melyek megtarthatnak bennünket a jelenben, ezáltal biztosítva további fejlődésünket, értelmet adva a jövőnknek. Ha van mit továbbvinnünk, akkor van értelme annak, hogy mindezt a magunk életével gazdagítva átadhassuk utódainknak.

De jó értelemben véve büszkék csak olyan múltra lehetünk, amely valódi kincsekkel és gazdag szellemi örökséggel rendelkezik. Sok-sok gyűjtés, kutakodás, rég elfelejtett, vagy kedves emlékként őrzött tárgyak leporolása, fényképek archiválása, névsorok, feliratok elkészítése, az előkészített anyag végső formába öntése, mind-mind feladat volt, melynek eredménye lett ez a gyönyörű kiállítás, melyet 2019. augusztus 18-án nyitottak meg a helyi Közösségi Házban. Benne van a nap mottója: Héhalmiaknak szól a Héhalmiakról. A kiállítás a Héhalmi Óvoda múltjába enged betekintést, régi képek, mesekönyvek és óvodai eszközök által.

”Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni”

Köszönjük mindazoknak, akik kölcsönbe adták féltve őrzött kincseiket, de legfőképp azoknak, akik segítettek és a kiállítást létrehozták.  A munka oroszlán részét Vargáné Kocza Karolina végezte el, aki úgy tudott újat, látványosat, szemet gyönyörködtetőt létrehozni, hogy közben újrahasznosított, természetes anyagokat használt. Az ő munkáját segítette Dombiné Szűcs Rita és Szitáné Balogh Erika. Köszönjük a munkájukat!

Kémeri Judit

Fotó: Kémeri Judit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.