Kiállítással zárult a „Közösségépítés az értéktárak mentén” projekt Tolmácson

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Együttgondolkodásra, közös műhelymunkára hívta a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága a megye három településén lévő civil szervezeteket és az aktív lakosokat a települési értéktárak létrehozására.

„Mondd és elfelejtik,
mutasd meg és emlékeznek,
vond be őket és megtanulják.”
(Konfucius)

A települési műhelymunka során nem a problémákra és azok megoldására koncentráltak, hanem a meglévő értékekre, erőforrásokra. Ebből az értékalapú megközelítésből fogalmazódott meg az az alapfelvetés, hogy minden településnek, közösségnek vannak értékei, melyekre úgy kell tekinteni, mint a település erőforrásaira. Ezek az erőforrások pedig segítik a település közösségének a fejlődését. Úgy tekinthetünk a településen élő emberekre és közösségeikre, mint erőforrásokra, az ő kapacitásaikra, tudásaikra és képességeikre, melyekből aztán a későbbiekben akár programot is lehet építeni.

A találkozások alkalmával a résztvevők kicserélték ötleteiket, tapasztalataikat a települési értékfeltárással kapcsolatosan. Ezeken az alkalmakon szakemberek is segítették őket. Tolmácson a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány volt az igazgatóság partnere. Ezek a találkozások jó alkalmakat teremtettek arra, hogy a települések lakói beszélgessenek egymással, meghallgassák egymást, megismerjék egymás véleményét. E közös beszélgetések aktivizálták, közös cselekvésre ösztönözték a résztvevőket. Új szituációkat jelentettek számukra ezek a találkozási alkalmak, hiszen az eddigi spontán beszélgetések helyett most egy irányított téma mentén – a települési értékek feltárása – kellett eszmecserét folytatniuk egymással.

A munka legfontosabb célja a lakosság minél szélesebb körű bevonása, aktivizálása volt. Azt szerették volna elérni, hogy minél többen e munka aktív hozzájárulói, részesei legyenek. Hosszabb távú célként azt jelölték ki, hogy a közösségi tervezés során cselekvési program induljon el a településen, melynek látható eredménye lett egy sokszínű, számos témát felölelő kiállítás.

Ha azt mondjuk: értéktár, óhatatlanul is a hagyomány, a régiségek, a képzőművészetek jutnak eszünkbe, és valóban, ahogy ezen a kiállításon is látható nem is tévedünk, de nem csupán ennyiről van szó. Ugyanis az értéktárban bármi szerepelhet, amiről maga a közösség azt gondolja, hogy érték, ami számukra érték. Lehet az épített környezet, természeti érték, kulturális örökség vagy akár maga az ember. Tolmács közössége számára értékes az, aki egyedülállóan tud süteményeket készíteni, csodálatosan rajzol, gyönyörű kézimunkákat készít, méhészkedik, fotózik, vagy csak simán megőrzi az utókor számára a régi népi élet mindennapi eszközeit. Ugyanakkor lehet érték egy olyan rendezvény is, amely hatással van az emberekre és ezáltal a közösségükre. A közösség, ami folyton formálódik, szintén hatalmas érték!

A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik kölcsönbe adták féltve őrzött kincseiket, de legfőképpen azoknak, akik segítettek és létrehozták a kiállítást.  A munka oroszlánrészét Gyuricza Anikó, Szeteiné Szőke Ágnes, Ádám Bernadettt és Jakus Szilvia végezte el, az ő elhivatottságukat is köszönet és elismerés illeti.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.