Kivirágzott a boldogi nagyrózsa ‒ Értéktári közösségi nap Boldogon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája járási értéktári szakmai napok programsorozatával igyekszik ráirányítani a szakemberek, valamint elhivatott amatőr helytörténészek, néprajzkutatók és hagyományőrzők figyelmét a helyi értéktárak kialakításának, gondozásának, bővítésének fontosságára.

Nagy érdeklődés kísérte 2018. július 27-én a Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája által szervezett szakmai napot Boldogon. A rendezvény témája a helyi értéktárak kialakításának módszertana és gyakorlata, jó példák bemutatása volt. Lebonyolítására a település közösségi háza az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár adott helyet.

A Boldogi Hagyományőrző Csoport jó hangulatú műsorával indult a délelőtt, majd a szakmai nap nyitásaként Katonáné Fülöp Gabriella Boldog község jegyzője mondott köszöntőt. Az Értékfeltárás módszertanáról Dr. Kelemen Éva, a Művelődési Intézet módszertani referense beszélt, aki előadásában ismertette a helyi értéktárak kialakítására vonatkozó törvényi szabályozást, és tisztázta a kapcsolódó alapfogalmakat.

Csathóné Sebők Erika, a Heves Megyei Iroda vezetője, és a Heves Megyei Értéktár Bizottság alelnöke beszélt a bizottság működésének napi gyakorlatáról, az értéktárba való bekerülés menetéről, a felterjesztések formai és tartalmi követelményeiről. Bemutatta a már feldolgozott, a bizottság által eddig beválasztott Heves megyei értékeket, és egyúttal bátorította a hallgatóság soraiban ülő szakembereket és lelkes amatőröket a lakókörnyezetük kincseinek feltárására, feldolgozására, hogy a helyi, és ezáltal a megyei értéktár is tovább bővülhessen.

A Művelődési Intézet 2016 óta szervez értékfeltáró kollégiumokat a Kárpát-medencében. A kollégiumokban önkéntesek végzik a kijelölt településeken a gyakorlati értékfeltáró munkát (kérdőívezés, interjúzás).  A Martosi Kollégiumban lezajlott gyakorlati munka tapasztalatairól és eredményeiről Kun Zsófia módszertani referens (Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei iroda) tartott összefoglaló előadást. Eddig 18 kollégiumban zajlott le az egy hetes munka, jelenleg négy van folyamatban.

A „jó példák” sorát Hatvan városa indította. Márkus Mariann igazgatónő (Hatvany Lajos Múzeum, és Hatvani Értéktár alelnöke) Hatvan gazdag értéktárát, majd Dobó Veronika néprajzkutató, a Novaji Értéktár elnöke, a kis település természeti és épített értékeit, valamint a Szellemi Örökség Listában is szereplő Novaji Remélés hagyományának gyakorlatát ismertette meg a hallgatósággal.

Itt az értéktár nem csupán archívum, hanem a mindennapi élet részét képezi olyan rendezvény keretein belül, mint például a februári téltemető Novaji Remélés fergeteges felvonulása. Kepesné Tóth Katalin a boldogi hagyományőrzésről, a híres viseletről, valamint a gasztronómiai örökségről beszélt, amelynek különleges értékét jelentő „Boldogi Nagyrózsát” az előadások után a Tájházban is megkóstolhatták a résztvevők.

Az előadások után a helyi értékekből és az 50. születésnapját ünneplő Ujváry Ferenc Művelődési Ház történetéből rendezett kiállítást nézhették meg a résztvevő, és kötetlen beszélgetés során cserélhették ki tapasztalataikat.

Dr. Kelemen Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.