Konstruktív vitanap

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

2018 novemberében Újlétán a „Van időnk” projekt keretében két alkalommal interjúkészítés zajlott, melyen a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának munkatársai és a Debreceni Egyetem hallgatói vettek részt.

A felvett 30 interjút a szakmai asszisztensek és a munkatársak legépelték, így azok elemezhetők lettek. Bodó Borbála és Bunya Alexandra, a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszékének 3. évfolyamos szociálismunka alapszakos hallgatói 2018. december 4-én bemutatták az elemzések alapján készített prezentációjukat.

A bemutatót konstruktív vitanap keretében tartották, melyen részt vett Angyal László irodavezető, Hamvas László, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület ügyvezető elnöke, szociológus, Katona Mária Magdolna módszertani szakreferens és Szabó László módszertani referens.

A találkozó célja az interjúelemzés eredményeinek megismerése, valamint az alapvető következtetések megállapítása volt. A prezentáció alapján kialakult egy előzetes helyzetkép, körvonalazódtak a problématerületek, amelyek alapján tervezhetők a közös cselekvési területek.

A háromórás elemző megbeszélés további feladatokat jelölt ki: a gyengeségek és az erősségek további, az interjúk alapján történő leírását és a problématerületek ok-okozati összefüggéseinek feltárását. Újlétán a közeljövőben sor kerül az eredmények bemutatására.

Vidáné Ternován Gizella

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.