Körbejárták Vas megyét a statisztikai tanácsadók

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Lezárult a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának „Mindent a közművelődési statisztikáról” című műhelysorozata. Minden városban és két községi közművelődési intézményben is tartottak az igazgatóság munkatársai felkészítő délutánokat.

Károly Andrea, az egyebek mellett a közművelődési statisztikáért is felelős referens, 15 településen tartott szakmai megbeszéléseket, amelyek fókuszában a kötelező közművelődési statisztikai adatszolgáltatás állt. A program célja az volt, hogy minél pontosabb és valós kép alakuljon ki a megye közművelődési feladatellátásáról. Az egyes alkalmakra meghívást kapott valamennyi településvezető, közművelődési intézményvezető és a közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek képviselői. A résztvevők palettája rendkívül széles volt: polgármesterek, jegyzők, hivatali dolgozók, közművelődési szakemberek, civil szervezetek vezetői érdeklődtek a téma iránt.

A műhelymunkákon kiemelt szerepet kapott a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvénynek való megfelelés, a települési közművelődési rendeletek, szolgáltatási tervek, alapító okiratok és egyéb dokumentumok naprakészsége, melyekben elmaradás mutatkozik a települések elég nagy részénél. Az alkalmakon középpontba került az önkormányzatok közművelődési szakember foglalkoztatási kötelezettsége is.  A Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatával segíti a szakemberhiány enyhülését.

Az alkalmakon tisztázásra, értelmezésre kerültek a közművelődés alapfogalmai: közösségi színtér, közművelődési intézmény, közművelődési alapszolgáltatások. A statisztikai űrlap kitöltésének lépésről lépésre történő bemutatása során a kulturális normatíva felhasználása és elszámolása is kiemelt téma volt.

Mindezeken kívül a találkozások lehetőséget nyújtottak a közművelődés szereplői közötti párbeszédre, együtt gondolkodásra, a megye szakmai hálózatának megerősödésére.

Károly Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.