Közművelődés és közjó – az ÁGENDA Szabadegyetem első alkalma

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

„A közművelődés társadalmi hasznossága” címmel került megrendezésre Szent György napján az ÁGENDA Szabadegyetem első alkalma a Csabagyöngye Kulturális Központban, ahol az intézmény igazgatója, Szente Béla előadását Herczeg Tamás szociológus, egyetemi oktató reflexiója követte.

Szente Béla szerint a közművelődés társadalmi hasznossága – tapasztalatai és kutatásai alapján – nyolc különböző területen mutatható ki, melyek közül előadásában kettőt (a közjó részeként való értelmezést és a közművelődés társadalmi egyenlőségben játszott szerepét) fejtette ki részletesen. Előadásában felvázolta a közműveltség/közművelődés fogalmi fejlődését a XVIII. századi felvilágosodás és a skolasztika hatására megszületett Ratio Educationis-tól, Tessedik Sámuel, majd a reformkor törekvésein át, a dualizmus, majd a két világháború közötti Magyarország művelődéspolitikájáig, rávilágítva a közműveltség és az iskolai nevelés fogalmának korai elválására. Előadásának második etapjában a közművelődés társadalmi egyenlőségben játszott szerepét mutatta be leszögezve, hogy az enkulturációs és az egzisztenciális síkon értelmezett középosztály, még ha mutat is párhuzamosságokat, alapvetően elkülönül egymástól.

Herczeg Tamás szociológus, egyetemi oktató – Szente Béla előadására reagálva – a közművelődési terület települési és országos szintű „láthatóságának” problémáját vetette fel, kitérve a szakterület definíciós kihívásaira is.  A szabadegyetem második felét már e problémakörök kialakult termékeny diskurzus jellemezte, melyben a résztvevők beszámolhattak saját tapasztalataikról és megoldási stratégiájukról. A rendezvény hangulatát és az ott felvetett kérdések relevanciáját kiválóan jellemezte, hogy a programra szánt időkeretet meghaladva hangzottak el az estét lezáró gondolatok.

Tokár János

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.