Közművelődési szakmai nap Gyöngyösön

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága 2019. március 18-án a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. Családi Intézetében szakmai napot tartott közművelődési szakemberek, településvezetők és  a közművelődésben érintett civil szervezetek vezetői és tagjai részére.

A résztvevőket Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságának vezetője köszöntötte, majd Ábry Zoltán, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a házigazda intézményt.

A délelőtt folyamán a Heves megyei igazgatóság munkája, a 2019. évi tervezett és folyamatban lévő projekek ismertetésére került sor, ezután a képzési és beiskolázási terv felülvizsgálatáról kaptak tájékoztatást a résztvevők. Később a hazai és az európai pályázatok, mint forrásteremtési lehetőségek a közművelődésben kerültek górcső alá.

A szakmai nap fő irányvonala az ifjúság bevonása volt a közművelődésbe, így jó gyakorlatként a strukturált párbeszédet (SP) mutatta be Lázár Tünde, a tiszanánai Fekete István Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetője. Tiszanánán az ifjúság megszólítására, részvételi demokráciájának növelésére ez a módszer került sikeresen felhasználásra. A délután folyamán kifejthették véleményüket a résztvevők egy műhelymunka keretén belül az önkéntesség, és az iskolai közösségi szolgálat közművelődésben betöltött szerepéről. A műhelymunkára Körtvélyesi Dóra, az Új Nemzedék Központ  Nonprofit Kft. ifjúságszakmai koordinátora is meghívást kapott, aki a munkája során megszerzett tapasztalatokat osztotta meg az érdeklődőkkel.

A másik szekció témája a kötelező közművelődési statisztikai adatszolgáltatás, valamint az elemi adatgyűjtés volt. Az események résztvevői tájékoztatást kaptak a megújult statisztikai adatszolgáltatási felületről, a szabályokról, a kitöltés módjáról és a leggyakrabban előforduló hibákról.

A Nemzeti Művelődési Intézet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy elősegítse a megyei hálózatosodást, a szakmai innovációk, új irányzatok bemutatását. Ennek érdekében szervezi a személyes találkozásokat, ahol lehetőség nyílik arra, hogy a közművelődésben dolgozó szakemberek megvitassák a szakmával kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatást kapjanak a szakma aktualitásairól. A következő szakmai nap 2019 őszén kerül megrendezésre Heves megyében.

Hacsavecz Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.