Közművelődési szakmai nap Komárom-Esztergom megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2017. december 12-én került megrendezésre Tatabányán a Kulturális alapellátás kiterjesztése című közművelődési szakmai nap. A Vértes Agorájában lezajlott rendezvény az NMI Művelődési Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága által közösen szervezett, a szakterületet érintő jogszabályi változásokat ismertető országos konferenciasorozat utolsó állomása volt.

A tájékoztató nap Hornyák-Pálmai Éva, a Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája módszertani referensének megnyitó szavaival vette kezdetét. Ezután Turainé John Katalin, Tatabánya Megyei Jogú Város alpolgármestere, majd Sámuel Botond, a Vértes Agorájának ügyvezetője köszöntötte a 60 fős hallgatóságot; a települési önkormányzatokat, művelődési házakat képviselő, közművelődési feladatellátásban érintett munkatársakat.

A megnyitó beszédeket követően Kary József, az NMI Művelődési Intézet Közszolgáltatási Igazgatóságának vezetője ismertette a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény december 11-én közzétett módosítását, régi és új elemeit. Az esélyegyenlőség, életminőség javítását szolgáló közművelődési közfeladat hatékony ellátását szolgáló törvényi ismertetés keretében szó esett az új fogalmakról, megváltozott feltételekről; említésre kerültek a közművelődési tárgyú módosítások, a pénzügyi támogatások formáit érintő változások is. Az előadó tájékoztatott az intézmények újonnan bevezetett, típusok szerinti besorolásáról, funkcióiról, működésük feltételeiről, szakmai követelményekről, a közművelődési alapszolgáltatások kapcsán a művelődő közösségek támogatását érintő kérdésekről. A települési szintű feladatellátással kapcsolatosan az előadó kiemelte az intézmények lehetőség szerint teljes lakosságot bevonó közösségfejlesztő, társadalmiasító funkcióját, valamint tájékoztatott a közösségi művelődést szolgáló intézményekre – a közművelődési közösségi színterekre és a művelődési házakra – vonatkozó személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos tudnivalókról. Felhívta a figyelmet, ezek mellett, az alapellátás feladatainak a települések eltérő igényeivel összhangban történő megfogalmazásának, elvégzésének fontosságára.

A kulturális szakpolitika fontosabb – elsősorban az intézmények finanszírozását és a közművelődési szakembereket érintő – eredményeinek számbavétele és az EMMI-hez intézett kérdések megválaszolása után Kary József a Művelődési Intézetnek a közösségi és közművelődést segítő szolgáltatásairól, szakmafejlesztő, a szakmabelieket a hosszabb távú feladatokra való felkészülésben is támogató tevékenységeiről szólt. A szolgáltatások sorában – egyebek mellett – kiemelte a módszertani, értéktárakat segítő tanácsadást, a minőségbiztosítás fejlesztését, a szakmai együttműködéseket, a szakmai-módszertani feladatellátáshoz kapcsolódóan az értékközvetítő, amatőr művészetet felkaroló, közösségfejlesztést támogató és információnyújtó, valamint a szakember-utánpótlásra vonatkozóan a tananyagfejlesztő tevékenységet. Mindezek után felsorolásra kerültek a szakmai szolgáltatásokat – a törvényi előírásnak való megfelelés kapcsán – a jövőben kiegészítő, bővítő új elemek. Az előadó végezetül felsorolta azokat a programokat, melyekben jelentős lesz a művelődési intézmények, szervezetek szerepvállalása – így például a Digitális Jólét Program vagy a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 programsorozat –, kiegészítve mindezt pályázati lehetőségekkel, a Művelődési Intézet gondozásában megjelenő kiadványok, tájékoztató felületek elérhetőségeivel.

A konferencia folytatásaként Edelmayer Zsolt, a Művelődési Intézet megyei irodájának módszertani referense ismertette az idén elvégzett fontosabb feladatokat, a szakmai tevékenységét meghatározó prioritásokat. Említést tett – többek között – az információnyújtást lehetővé tevő szakmai napok szervezéséről és adatbázisok készítéséről, a közművelődési szakemberek és a Közfoglalkoztatási Programban részt vevő kollégák számára indított képzésekről, az értékközvetítésben, valamint az amatőr művészetek módszertani támogatásában való részvételről – ez utóbbihoz kapcsolódóan a III. Pajtaszínházi Programhoz való csatlakozásról –, az iroda kutatásokban való közreműködéséről. A jövőt illető fontosabb tervek között az intézmények jogszabályi megfelelésre való felkészítése, további képzések szervezése, a hálózatosodás segítése szerepelnek. A konferencia kérdések megválaszolásával és a hallgatóság hozzászólásival zárult.

Nádasi Dóra
Fotó: Endrédi Annamária

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.