Közművelődési szakmai nap Somogy megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

2017. november 20-án az NMI Művelődési Intézet hívására Kaposváron, a Szivárvány Kultúrpalotában gyűltek össze a megye közművelődési szakemberei, a terület iránt felelősséget érző civil szervezetek képviselői és a települések döntéshozói. Találkozójuk célja az volt, hogy tájékozódjanak a szakterületet érintő törvényi szabályozás változásáról, felkészüljenek annak eredményes végrehajtására.

A közel száz érdeklődőt Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy a somogyi kulturális értékek megőrzése és továbbadása fontos feladata a megyei önkormányzatnak. Akkor, amikor az értelmiség egy része elhagyja a falvakat, fokozottan fontos a kistelepülések értékeinek megóvása. Összefogással megállítható a falvak elnéptelenedése, a kultúra menedzselésében a polgármestereknek felelősségük van.

Szalay Lilla, a kaposvári Együd Árpád Művelődési Központ igazgatója elmondta: történelmi változások zajlanak a közművelődésben, a részletekről még sokat fognak egyeztetni.

Kary József, az NMI Művelődési Intézet közszolgáltatási igazgatója részletesen bemutatta a törvény szakmai koncepcióját. Rámutatott a feladatellátás intézményekre, infrastruktúrára és személyi követelményekre vonatkozó megújított feltételeire. Hangsúlyozta a szakma szemléletbeli változásának szükségességét, az alapellátás településekhez és intézmény típusokhoz való illesztésének fontosságát. Az előadást követően a hallgatóság tagjai közül többen kérdéseket, illetve a hallottakhoz kapcsolódó észrevételeiket fogalmazták meg.

A program a Művelődési Intézet 2017. évi feladatellátásának a megyei munkatársak által történő rövid bemutatásával zárult. Berlik Mária módszertani referens megköszönte az eddigi együttműködést mind a szakterületen dolgozó kollégáknak, mind pedig a településük közösségi életét fontosnak tartó, partnerségben a Művelődési Intézettel ezért együtt tevő önkormányzatoknak.

A szakmai beszélgetések a tájékoztató nappal nem zárultak le. A megyei iroda december 7-ig négy alkalommal, négy városi kulturális központba hívja, várja az érdeklődőket jó gyakorlatok bemutatásával a megújulást és a hálózatosodást elősegítő programjaira.

Berlik Mari

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.