Közművelődési szakmai tájékoztató napok Nógrád megye településein

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Az önkormányzatok és a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységének találkozási pontjaira hívta fel a figyelmet az a szakmai tájékoztató sorozat, melyet a Nógrád Megyei Igazgatóság munkatársai február hónapban megvalósítottak a megye több településén.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett módosítása az alapszolgáltatások megnevezésével, azok tartalmi, személyi, infrastrukturális feltételeinek meghatározásával, a képzettségi feltételek előírásával minden település életébe jelentős változásokat s egyúttal új lehetőségeket hozott.

A tájékoztató napok Litke, Nézsa, Patvarc és Karancsság településeken zajlottak, a helyi önkormányzat együttműködésével. A résztvevő polgármesterek, önkormányzati dolgozók és közművelődési szakemberek megismerkedtek a megyei igazgatóság munkájával, ez évi terveivel.

Tájékoztatást kaptak a közművelődési rendelet, a szolgáltatási terv, a közművelődési statisztika adta aktuális feladatokkal. A tájékoztató napokon együttműködő partnerként a Civil Információs Centrum vezetője, Vadasi Zsuzsanna előadásában betekintést nyerhettek a Falusi Civil Alap – Magyar Falu Programban várható lehetőségekbe.

A négy alkalommal lezajlott programhoz összesen 16 településről voltak érdeklődők, akik az előadások után műhelymunka keretében kaptak választ kérdéseikre.

A programsorozat márciusban folytatódik a megye további településein.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.