„Közös kincseinkért” – Beszámoló a Békés megyei közművelődési konferenciáról

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája a Csabagyöngye Kulturális Központtal és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével közös szervezésben Békés megyei hatókörű közművelődési szakmai nap került megrendezésre Békéscsabán, 2018. november 29-én.

Sipos Andrea irodavezető köszöntő szavaival üdvözölte a tapasztalatcserére érkezett kulturális közösségeket támogató szakembereket. Kiemelte, hogy a szakmai nap témái a településszintű fejlődést, társadalmi aktivitást szolgálják. Az előadások ösztönzőleg hatnak, átfogó képet nyújtanak a megjelent települési önkormányzatok, közművelődési intézmények, kulturális célú civil szervezetek, valamint a művelődő közösségek képviselői számára, emellett segítik a közösségben végzett mindennapi munkát.

Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója köszöntőbeszédében hangsúlyozta azon együttműködés fontosságát, melynek keretében a három szervező intézmény közösen hívta életre a szakmai találkozót. Emellett a kreatív gondolkodás problémamegoldást segítő szemléletmódjára hívta fel a figyelmet, amely a közművelődési szakmában elengedhetetlen. Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára a településeken hasznos közösséget teremtő cselekvőkre hívta fel a figyelmet, akik közül néhányan a szakmai napon bemutatkoztak.

A délelőtt folyamán közösségeket fókuszba helyező előadások hangzottak el.

Szlávik Krisztina, a Pont Mi Közhasznú Egyesület elnöke bemutatta a Kemencés Tanyán a fenntartható közösségi élet jegyében megvalósított, értékteremtő, értékközvetítő folyamatokat, amelyek a helyi közösségfejlesztő, -építő cselekvés meleget, kenyeret adó kemencéi lehetnek.

Szappanos Gábor, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. munkatársa nemzetiségi önkormányzat, közművelődési intézmény és civil szektor összefogásának jó gyakorlatát szemléltette, amely példaadó „civildopping” Gyula németvárosi részében.

Varga Istvánné, a dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesületének elnöke a nők közösségért végzett programjairól számolt be, melyekben meglátni a szépet és megszeretni az értéket egy pillanat műve.

Kerepeczki Nóra, a Csabai Színistúdió művészeti menedzsere kihangsúlyozta, hogy a színjátszás során olyan közösségfejlesztő folyamat valósulhat meg, amelyben a fiatalok játszva tanulnak meg egymásért tenni, közösségi ügyekért kiállni. A közösségekben a cselekvés felvállalása nem létszámfüggő, hanem a támogatói és segítségnyújtó attitűd mentén összetartozni kívánók szívügye. A lokálpatriotizmus a hagyományok, értékek ápolásának identitást erősítő, kulturális értékeket teremtő iránytűje.

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője és dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár igazgatója bemutatta a „Körök, egyletek: A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében” című kiadványt. Závogyán Magdolna bevezetőjében az öngondoskodáson, kooperatív tevékenységeken alapuló közösségek meglétét, létrehozását hangsúlyozta, amelyek az egyént és a csoportot a társadalom hasznos tagjává teszik. Így a kultúra és a polgári érték egyfajta forrás, mely élesztője a közösségeknek, ekképpen a társadalmi immunrendszer erősítője.

A szakmai nap délutáni blokkja aktualitásokkal, szakmai információkkal szolgált két szekcióban. A civil szekcióban Pocsajiné Fábián Magdolna témavezetésével az adatvédelmi törvény, alapszabály-módosítási problémák, az aktuális pályázatok, hálózatokban megvalósuló együttműködési, bekapcsolódási lehetőségek voltak terítéken. Az intézményi és az önkormányzati szekcióban a jogszabályi környezet változásaiból adódó feladatok, kihívások kerültek tárgyalásra a gyakorlat oldaláról megközelítve.

Gulyásné Dr. Sáli Henrietta, Mezőberény Város Önkormányzatának aljegyzője a közművelődési rendelet megalkotásának folyamatát prezentálta.

Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár igazgatója a szolgáltatási terv készítésének gyakorlati tapasztalatait mutatta be. A szaktörvény mentén meghatározott szakember ellátottság arányait és a képzési lehetőségeket Sipos Andrea ismertette.

Ezután Higyed-Horváth Viktória Katalin, a gádorosi Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa a hallgatói oldalt képviselve számolt be a „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” OKJ-s képzésről. Ezt követően a résztvevők a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának együttműködést építő tevékenységeibe, szolgáltatásiba is bepillantást kaptak.

A szakmai nap a tapasztalatcsere, a közös gondolkodás, a naprakész jogszabályi és szakterülettel kapcsolatos információnyújtás színtere volt a megjelent szektor képviselői számára, amely hozzájárult a kulturális közösségek formálásához, fenntartásához, fejlesztéséhez.

Medvegy-Andelic Marija

               

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.