Közös tervezés az értékek mentén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet keretein belül megvalósuló „Települési közösségek” − Hulló levelekből örökzöld fák címet viselő projekt második állomásához érkezett 2019. 05. 21-én, melynek középpontjában Zala megye délnyugati részén található Szentkozmadombja áll, ahol a közösségi összetartó erő, valamint egy példamutató életút generálta a pozitív történéseket.

A közművelődési szakemberek e kis göcseji település többéves múltra visszavezető értékteremtő munkájának eredményét helyezik mintaként három megfogyatkozott lélekszámmal bíró falu elé, mely lakósai az így kapott motiváció hatására képessé válnak meghatározó, új irány motiválta felelősségvállalásra, elköteleződésre és a szellemi gyarapodás befogadására. A program indításaként Szentkozmadombja megismerése valósult meg a sokrétű fejlődési folyamat elindítója, Káli Lajos polgármester beszámolója, valamint az azt alátámasztó írásos- és tárgyi emlékek, épített örökségek, a jelenben véghez vitt lelkes közösségi munka eredményeit tükröző faluséta formájában. Ez alkalommal is a sokszínű szerepet betöltő faluház falai között találkoztak Ormándlak, Iborfia, Szentpéterfölde és Szentkozmadombja polgármesterei, valamint e példaként állított településen végbement fejlesztéseket pártoló helyi lakosok

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának munkatársai kiinduló pontként az értékeket, hungarikumokat felvonultató diafilm-vetítéssel szemléltették a kulturális gazdaságfejlesztés alapjának egy szeletét. A közös gondolkodás jegyében a projektbe bevont két kis közösség életét befolyásoló tényezők, erőforrások számbavételére került sor a meglévő lehetőségek és gátló tényezők rendszerezése mellett. Ily módon került előtérbe az Iborfián fellelhető három több száz éves hársfa, a két harangláb vagy a muzeális értékekkel bíró, a népi építészet jegyeit magukon viselő porták, illetve a külső rendezvényeknek is otthont adó közösségi ház. A fejlődést visszatartó tényezőként elhangzott, hogy sajnos elidősödő, kis lélekszámmal bíró zsákfaluról van szó és a megközelítés különösen nehezített.

Ormándlak vonatkozásában pedig a történelmi nemesi múlt még fellelhető nyomai, a gondozott kopjafás emlékpark, az épített játszótér és a lakosság összetételét tekintve az arányaiban sok gyermek, hátrányként pedig a lakosság elidősödése, az elvándorlás és összetartó közösség hiányában értékteremtő programok  elmaradása került be a felsorolásba. Szentpéterfölde tekintetében előnyként kerültek a listára a természeti értékek, a Kéktúra útvonala és az évenkénti festő táborok befogadása, valamint a Megyei Értéktárba bekerült gímszarvas előfordulása, míg hátráltatóként az elöregedő lakosság mellett a hiányzó közösségi akarat és erő.

Az érintett falvak és a módszertani referensek együttes jövőtervezése e két közösség tekintetében kitért a felszínre került gyengeségek és lehetőségek tükrében a fejlődést generáló folyamatok kezdeti szakaszaira, melyben nagy szerepet szánnak a helyi értéktár bizottságok létrehozásának. A program a nyár első hónapjában a közösségteremtő céllal életre hívott projektben részt vevő három település képviselői, a pozitív változásokat kezdeményező szakemberek közös munkájával Ormándlakon és Iborfián folytatódik.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.