Közösség- és gazdaságfejlesztés az értékek jegyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatósága, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül a 3. Hungarikum műhelyfoglalkozását tartotta 2019. április 15-én, melynek helyszíne változatlanul a Kis-Balaton melletti Sármellék volt.

A fiatalokat és az idősebb korosztályt egyaránt képviselő lelkes műhelytagok ismét értéktárral bíró, vagy azt a jövőben létrehozni kívánó közösségek képviseletében jelentek meg. Az értékkereső és -teremtő összejövetel előadója ez alkalommal is Kuglics Gábor módszertani referens volt Vas megyéből, aki a települések egyedi kultúrájára hívta fel elsőként a figyelmet, előtérbe helyezve az érték meghatározását, területi, nemzeti vonatkozásban, valamint a hungarikumok mentén. A közművelődési szakember együttgondolkodásra kérte a jelenlévőket. Kérdése az volt, hogy „Mitől különleges egy település?”. Ily módon kerültek felszínre a helyi népviseletek egy-egy szeletei, köztük Balatonmagyaród fél évszázaddal ezelőtti népszokásának, az asszonnyá válásnak a kelléke, a gyöngyösnecc. Továbbá az épített és szellemi értékek példái, a programban résztvevő közösségek tekintetében. Az előadó a kisebb-nagyobb települések életében a helyi értékek gyűjtésének eredményeit, mint erőforrásokat helyezte a középpontba, majd rávilágított az értéktár bizottságok lényegére, jogi kereteire, idézve az ide vonatkozó törvényeket is.

Mindeközben a művelődésszervezőkből, polgármesterekből, önkormányzati képviselőkből, valamint nyugdíjas pedagógusokból álló csapat tagjai lelkesen jegyzeteltek, kérdeztek, tapasztalataikat és ismereteiket megosztva párbeszédet folytattak, érdeklődő tekintettel élve meg az általuk képviselt közösségek javát szolgáló perceket.

A feltárandó értékek tárházának megismerését követően, az értéktárak létrehozásának menete került előtérbe – köztük a javaslattétel –, melyet a szakember a zalai falvak életéből merítve, gyakorlati példaként mutatott be, számba véve az erőforrásokat, az ott élők gyűjtőmunkára való motiválását, hangsúlyozva az eredmények és hatások nyomon követését. Kuglics Gábor e fontos lépés eléréséhez ötleteket adott a csapat számára, hogy miként lehet a feltárt értékeket beépíteni a helyi közösség mindennapjaiba, így az ünnepeibe, iskolai vetélkedőkbe, lehetőség szerint megjelenítve azokat kiadványokban. Jelezte annak identitásnövelő, közösségfejlesztő és generációkat összekovácsoló szerepét, a település gazdaságának kulturális alapon történő fejlesztését szolgálva.

A motiváló, szemléletes előadás zárásaként kérdőívek kerültek elő, melyek csoportmunkára ösztönözték a programban résztvevő települések képviselőit, rávilágítva a következő Hungarikum Műhely értékfeltáró munkájára, melyben az eddig megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő átültetése követ majd.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.