Közösség és média szakkör Péren

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

2019. február 28-án az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága havi egy alkalommal Közösség és média szakkört indított Péren. A foglalkozások egy éven keresztül tartanak és a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretében valósulnak meg.

A szakkör célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a települési honlapok és újságok generálására, illetve a meglévők fejlesztésére, segítve ezzel a helyi információáramlást, a közéletbe való beilleszkedésüket. A tevékenység megvalósításával további cél a digitális kompetenciafejlesztéssel a média magabiztos használatára való tanítás.

Az első alkalommal a péri Petőfi Sándor Művelődési Ház intézmény vezetője Kovács Dalma pár szóban beszélt a településről, a művelődési házról, valamint, hogy a mai fejlődő világban mennyire fontos egy művelődési ház életében a média használata, mint például a Facebook és Youtube.

A szakkör további részében Tóthné Boda Éva módszertani referens az NMI Művelődési Intézet munkáját, feladatait mutatta be, majd ismertette a szakkör tematikáját. Közös beszélgetés és ismerkedés keretében felmérésre került a résztvevők tájékozottsága, az adott témákban való jártassága, az egyéni elképzelések, elvárások megismerése.

A Közösség és média szakkör 2019. március 25-én folytatódik.

Epinger Zsanett
Fotó: Epinger Zsanett

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.