Közösségben a közösségért Kőszeghegyalján

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Közművelődési szakmai fórumra hívta a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága a Kőszegi-hegységre felkúszó apró falvak vezetőit Lukácsházára, a közös önkormányzati hivatal legnagyobb településére, központjába.

A meghívottakat Kovácsné Riepl Tímea, a térségben megvalósuló, helyi identitást erősítő projektekért felelős koordinátor köszöntötte. Összefoglalta azokat a kérdéseket, amelyek a térség döntéshozóiban megfogalmazódtak a közművelődési feladatellátás, főképpen a szakemberellátottság vonatkozásában.

Éles Krisztina, a Vas megyei igazgatóság vezetője bemutatta 2012-től a közösségben való gondolkodás fejlődésének történelmi mérföldköveit, és a közművelődés országos stratégiájához illeszkedő megyei stratégia elkészítéséhez hívta partnerségbe a megjelenteket. A szakmát érintő megyei igények, sajátosságok, adaptálható jó gyakorlatok, elért eredmények sora hangzott el a műhelyen.

Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Bozsok, Cák, Velem, Kőszegszerdahely és Kőszegdoroszló településvezetői mindannyian felvázolták községük helyzetét a közösségi tervezés, közösségi összefogás oldaláról. Amíg Lukácsháza infrastrukturálisan példaértékű forrásokat fordított a közösségi színtér fejlesztésére, a többi faluban folyamatosak a beruházások, keresik a pályázati lehetőségeket. Természetesen a helyiek mindenhol szépítgetik közösségi tereiket, hogy a rendkívül gazdag programkínálat minél méltóbb körülmények között valósulhasson meg. Felsőfokú végzettségű szakemberrel is csak Lukácsháza bír, ahol a közművelődési szakember végzettségű polgármestert váltotta a közösségi színtérben azóta is tevékenykedő közösségszervező. Az aprófalvak delegáltak eddig is már a Nemzeti Művelődési Intézet képzéseire kollégákat, de még mindig nem tudják a törvényi feltételeket maximálisan teljesíteni.

Mindehhez és szakmai terveik megvalósításához nyújt állandó segítséget a megyei igazgatóság, amely partnerség a fórum során még inkább megerősödött. A Kőszeghegyalja közösösségéért való együttgondolkodás igazi közösségben zajlik a térség „lámpásai” körében.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.