Közösségben a közösségért – Közművelődési szakmai napok Vas megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai 2019-ben a megye valamennyi járásába eljutottak a kulturális alapellátás kiterjesztésének üzenetével. Segítették értelmezni a közművelődést érintő jogszabályi változásokat, és a közösségek ügyéért elhivatott „lámpások” kezdeményezéseihez nyújtottak módszertani segítséget.

Vas megye 216 települése 7 járásban helyezkedik el. Az egyedi adottságokkal rendelkező tájegységek falvai és városai jól ismerik egymást, sok tekintetben együttműködnek, közös megoldásokat keresnek egyes kihívásokra. Tehetik ezt főképp a földrajzi közelség, a közös intézményhálózat, a konzorciumokban megvalósuló pályázatok okán. A szomszédos falvak azonban a kultúra, az egy adott mikrotérségre jellemző kincsek megőrzése és továbbadása kapcsán még szívesebben összefog úgy, hogy közben minden egyes település megőrzi különlegességét, a csak a helyi közösségre jellemző értékeket.

 A közművelődést érintő törvényi változások közös értelmezése kapcsán rengeteg kérdés felmerült minden járásban. A szakmai műhelyekben résztvevő polgármesterek, jegyzők, civil szervezetek, intézmények vezetői, közművelődési szakemberek megosztották egymással ötleteiket, tapasztalataikat, és az igazgatóság munkatársaival közösen kerestek megoldást problémáikra.

A megye abban a szerencsés helyzetben van, hogy a közösségi színterek nyolcvan százaléka felújított, vagy teljesen új épület ad otthont az aktív cselekvő polgárok találkozásainak. Az infrastrukturális lehetőségek is adottak, mert a települések minden forrásteremtési lehetőséget kihasználnak. A közművelődési szakmai képzettséggel rendelkező szakemberek száma azonban még mindig alacsony a megyében. Ezen a problémán a Nemzeti Művelődési Intézet képzéseivel tud segíteni, a diplomára vágyók számára pedig nagy segítség, hogy Szombathelyen elérhető a Közösségszervező BA szak.

A közös feladatellátás során tehát több településen egy közművelődési szakember foglalkoztatása szinte valamennyi járásban felmerült. A közművelődési feladatellátási szerződések, együttműködések, a civil szervezetek szerepvállalása az önkormányzati kötelezettségek teljesítésében más-más vállalások elé állítja a kistelepülési civil szervezeteket és a megyeszékhely peremvárosrészi közösségi színtereit működtető civileket. Minden helyzet egyedi, amelynek feltérképezésében, a lehetőségek felvázolásában, a feladatok közös megoldása módszertanának megtalálásában az igazgatóság minden egyes feladatellátó vonatkozásában külön-külön szakmai támogatást nyújt.

A kérdésekből sok innovatív szakmai válasz született arra vonatkozóan, hogy mindez a gyakorlatban miképp valósul meg. Az igazgatóság 2020-ban ezen válaszok közül a leghatékonyabb megoldások megismerését, támogatását és a megyei közművelődési hálózatban való megismertetését, adaptálhatóvá tételét vállalta fel kiemelt feladatként.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.