Közösségek közössége – Hálózatépítő nap Gáborjánban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

A NMI Művelődési Intézet Hajdú-Bihari Megyei Irodája rendszeresen szervez partnerei számára hálózatépítő napokat, amikor az egyes intézmények bemutatkozhatnak egymásnak. A kis térségi szintű, oldódott hangulatú találkozók alkalmat adnak arra is, hogy a szomszédos települések polgármesterei és közművelődési szakemberei az együttműködés új formáit kialakítsák.

2018. február 1-én Gáborján adott otthont a rendezvénynek, amelyen a közeli településekről (Váncsod, Bojt, Furta, Szentpéterszeg, Ártánd, Nagykereki, Kismarja, Berettyóújfalu, Pocsaj és Debrecen) az önkormányzatok illetve a közművelődési intézmények képviseletében mintegy negyvenen vettek részt.

A találkozót a Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei Egyesület citeracsoportja nyitotta meg. Az együttes szorosan kötődik a Művelődési Intézet megyei irodájához, hiszen egy Kapunyitogató rendezvény hívta életre ismét, egy évtizednyi szünet után. Az egyesület azóta a falu életében meghatározó szerepet tölt be. Tagjai aktívan részt vesznek a település értékeinek feltárásában, rendezvényeinek szervezésében és számos fellépést vállalnak a szomszédos településeken is. Ők képviselték Hajdú-Bihar megyét Budapesten a Magyar Értékek Napján és a Közfoglalkoztatási Kiállításon is.

A megjelenteket a Művelődési Intézet megyei irodája nevében Szabó László módszertani referens, a házigazda település nevében pedig Mező Gyula polgármester köszöntötte. A partnerintézmények közül ezúttal a Kismarja Közösségéért Egyesület alelnöke, Benkőné Martin Julianna tartott előadást Közösségek közössége címmel és ismertette az egyesület munkáját, eredményeit. A Bihari Népművészeti Egyesületről Török Istvánné elnök beszélt Biharban alkotunk címmel. Nagykereki kulturális életét Dávid Ildikó kulturális szervező, a Váncsodi Művelődési Ház és Könyvtár munkáját és közösségeit pedig vezetője, Zsiga Angéla méltatta. Végül a házigazdák, Mező Gyula polgármester és felesége mutatta be a települést és annak közösségi életét.

Az előadások után falusétán vettek részt a vendégek, megnézték Gáborján nevezetességeit, köztük a református templomot, amelyben a karzat olyan kazettás mennyezettel büszkélkedhet, amely az 1700-as évek derekán készült, s amelyet a 2000-res évek felújítási munkálatai során tártak fel. A látogatók megtekinthették a falu száraztészta, kosár, rongyszőnyeg és seprűkészítő üzemeit is, amelyek révén az önkormányzat nemcsak visszatanítja az elfelejtett kismesterségeket, de munkahelyeket, megélhetést is biztosít a lakosság számára.

A hálózatépítő szakmai nap kötetlen beszélgetéssel és tapasztalatcserével zárult.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.