Közösségépítés Győrben az Amatőr bábjátszás újjáélesztésével

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

2019. május 8-án a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága szervezésében indult útjára Az amatőr bábjátszás újjáéledése nevet viselő képzési program. A képzés a bábjátszásra jellemző készség és személyiségfejlesztés eszközeivel, valamint a kreativitás és innovatív gondolkodás erősítésén keresztül kívánta elősegíteni új közösségek alakulását és a már meglévő csoportok fennmaradását. A program célja volt az amatőr bábjátékmozgalom újjáélesztése Győr-Moson-Sopron megyében.

A képzéseknek a győri Vaskakas Bábszínház adott otthont. Kocsis Rozi igazgató és Markó Róbert művészeti vezető közreműködésével a bábjátszás elméleti és gyakorlati módszereit az alábbi tematika alapján dolgozták fel:

  • ismerkedés, tapasztalatok megfogalmazása, célkitűzések meghatározása;
  • irodalmi és egyéb nyersanyagok bábszínpadra adaptálása, dramatizálása, darabválasztás kérdésköre, a darab drámai ívének megrajzolása, jelenetezés;
  • alkalmazott technikák kérdésköre: kesztyűs bábok, botos bábok, pálcás báb, marionett báb;
  • kiscsoportos műhelymunka egy-egy technika használatára, bábmozgatás;
  • az animáció fogalma, kiscsoportos műhelymunka árnyjáték megismerésére;
  • a bábjáték komplexitása, a groteszk, az abszurd és a humor a bábjátékban.

A foglalkozások alatt, melyek 6 alkalommal két-két órás időtartamban zajlottak, a résztvevők megismerkedtek a bábjáték módszertanával,  a bábelmélettel, a bábkészítés gyakorlatával, valamint elsajátították a báb mozgatásával kapcsolatos ismereteket. Hasznos tanácsokat és gyakorlati útmutatót kaptak az egyes mesék minél látványosabb, élvezetesebb előadásmódjára. A foglalkozások alatt a kiválasztott mesék alapján bábelőadások születtek, melyeket be is mutattak egymásnak. A bábjátszás egy újabb módszerét, a tárgyjátékot Bora Levente, a Vaskakas Bábszínház bábművésze gyakorlati bemutatón ismertette. A különböző méretű és formájú üvegekkel eljátszott bábjáték érdekes, tanulságos, időnként vicces élményt nyújtott a jelenlevőknek. Az utolsó képzési nap zárásaként a Vaskakas Bábszínház művészei 2 előadással örvendeztették meg a bábjátszás iránt érdeklődő résztvevőket. Az Ilók és Mihók mesét Kocsis Rozi rendezésében, majd a Kismalac és a farkasok mesét Markó Róbert rendezésében láthatták.

Az amatőr bábjátszás újjáéledése program megvalósulásával célunk volt, hogy a bábjátszást szerető emberek részvételével, közreműködésével új bábcsoportok alakuljanak, megszerzett tudásukkal meglévő és újonnan létrejövő közösségeket, csoportokat generáljanak, szakmailag támogassanak, és a generációk között átörökítsék ezt a több mint 70 éves hagyományt, mely egyúttal egy közösségépítő folyamatot is elindított a Győr-Moson-Sopron megyei településeken. A program elérte célját, a résztvevők nagy lelkesedéssel beszéltek a folytatásról, a további együttműködésről, új bábcsoportok alakulásának lehetőségéről, az egymás közötti kapcsolatok fenntartásáról.

Epinger Zsanett
Fotó: Epinger Zsanett
Rollné Börzsei Hajnalka

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.