Közösségépítő projekt a göcseji falvakban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság által életre hívott projekt, „Települési közösségek” – Hulló levelekből örökzöld fák címmel, 2019. május 7-én vette kezdetét a megye aprófalvas településeire épülő kezdeményezésként, a kulturális alapú gazdaságfejlesztést helyezve a középpontba.

A példaként állított Szentkozmadombja hatékony közösségépítő munkája került bemutatásra a fennmaradás érdekében új irányelveken gondolkodó falvak számára azzal a céllal, hogy a gyarapodást generáló építőmunka kezdetét vegye. A projekt megvalósításának első napján, a mintaként szolgáló település adott otthont a fórumnak. A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának munkatársai mellett, a pozitív változások motorja, egyben elindítója, Káli Lajos polgármester fogadta a programba bevont Ormándlak és Iborfia polgármestereit, Horváth Norbertet és Lakatos Józsefet.

A közművelődési szakemberek a zalai falvak évtizedekkel ezelőtt elkezdődött hanyatlási időszakát és jelenét vázolták fel, melyből húsz évvel ezelőtt indult el Szentkozmadombján a Káli Lajos vezette értékteremtő folyamat. Továbbá méltatták a helyi sajátosságokból, és az itt élők elszántságából táplálkozó kedvező tendencia hatását. E követendő közösség polgármestere sorra vette a meghatározó történéseket, azok időrendiségét, hangsúlyt fektetve a főként önkéntes munka által újjáélesztett kulturális- és közösségi létnek, épített, valamint tárgyi gyarapodásnak, az élettel ismét megtöltött kis porták felújításának. Előadásában kiemelte azokat a kiindulási pontokat, melyekben meglátva a felhasználásra érdemes lehetőséget és értéket, a hatékony közös munkának köszönhetően sikeresen törtek ki a vegetálás időszakából. Káli Lajos érzelmekkel teli beszámolóját, helyi lakosok jelenlétükkel és méltató szavakkal támasztották alá.

A sokrétű fejlődés felvázolását, azok szemléletes bemutatása követte, amely a faluház falain belül megmutatkozott a történelmi múltból átörökített fotók, valamint a népi kultúra tárgyi és írásos emlékeinek méltó felvonultatásával. A meghívottak és a projektet koordináló szakemberek, faluséta keretében bizonyosodhattak meg a nagymérvű fejlesztésekről. A fórum folytatásaként, a programban érdekeltté tett két göcseji település polgármesterei mondták el benyomásaikat, észrevételeket a hallottakkal és látottakkal kapcsolatosan.

A projekt május 21-én, e nap történéseinek számbavételével, a felemelkedést kívánó falvak lehetőségeink és kitörési pontjainak meghatározásával, kerekasztal-beszélgetés formájában folytatódik.

Török Irén
Fotó: Török Irén, Sipos István

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.