Közösségfejlesztés és településfejlesztés

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül a baranyai Népfőiskolai műhely tagjai 2019. december 10-én, Pécsváradon találkoztak az évben utoljára.

 A téma a helyi együttműködések, kapcsolatok szerepe, valamint a közösség- és településfejlesztés kapcsolata volt. A műhelymunka a „Közösségfejlesztés és településfejlesztés” prezentációval indította el a közös gondolkodást. Az előadás azzal a tévhittel indított, miszerint a közvélekedés úgy tartja, hogy a településfejlesztés kizárólag az önkormányzat feladata. Ezzel szemben a trendek azt mutatják, finanszírozási korlátok miatt az önkormányzatok ezeknek egyre kevésbé tudnak eleget tenni. A résztvevők – saját tapasztalások, ismeretek, történetek megosztásával – közösen jártak utána, mi lehet ennek a tévhitnek az oka. Ezen túlmenően irányított kérdések mentén igyekeztek összeszedni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a közösségi kezdeményezések kialakulását. Részletes beszámolók keretében körvonalazódott az is, hogy mi az adott településen a jellemző az önkormányzat és a civilek viszonyára. Mik lehetnek azok a létező közös célok, amelyek előremozdíthatják az összetartó közösségek kialakulását, illetve a helyi kezdeményezések beindulását.

Kiscsoportos feladat volt e témában a településekre elkészítendő SWOT elemzés. Az eredményeket, saját tapasztalatokon és példákon keresztül közösen értékelték, vitatták meg a műhelytagok. Általános problémaként merült fel a helyhatósági választások utáni megosztottság, a személyes ellentétek kérdése is. Ezt követően a péceli közösségi tervezéssel kapcsolatosan megtekintették a „Pécel, a mi városunk” című kisfilmet, amely a településen megvalósított közösségi tervezési folyamatot mutatta be. Az előadás és a kisfilm kapcsán megszületett gondolatok, tanulságok, javaslatok kapcsán a résztvevők az alábbi megállapításokat fogalmazták meg: tudatosulnia kellene a társadalomban, hogy lakóhelyük környezetének alakításában nekik is aktív szerepet kellene vállalniuk, z önkormányzatoknak és a gazdasági szereplőknek fel kellene ismernie az önkéntességben rejlő erőt és a forrás-megtakarítás lehetőségét, az önkormányzatnak és a civil szereplőknek hatékonyabb együttműködésre kellene törekednie, a civil szervezeteknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a településfejlesztésben való részvételre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.