Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében – Települési értéknapok Veszprém megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

2018 áprilisa óta zajlanak a települési értéknapok Veszprém megyében, melyet a Művelődési Intézet az „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervezett, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében altéma részeként.

Ez a projektelem olyan kistelepüléseken valósul meg, ahol még nincs értéktár, vagy megalakult ugyan, de nem indult el a tevékenység. Az idei évben 8 kistelepülés került kiválasztásra az előzetes igények és információk alapján: Malomsok, Iszkáz, Ukk, Öcs, Szőc, Adorjánháza, Bodorfa, Hegyesd. A projekt segíti a települési értéktárak kialakítását a közösségi tervezés módszerével (ami nem a klasszikus közösségi tervezési folyamatot jelenti). Lépcsőzetes fejlesztés keretében, műhelymunkákon keresztül, közösségi beszélgetések alkalmával, a lakosság aktív bevonásával és közreműködésével indult el a közös gondolkodás a helyi értékekről.

Az első alkalommal az érdeklődő lakosokat egy kötetlen beszélgető estre várták, hogy felderíthessék az adott településen található értékeket. Először Mihalcsik Márta témafelelős adott tájékoztatást a projekt céljáról, lépéseiről és várható eredményeiről. Majd Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet koordinátorai mutatták be az értékfeltárás törvényi hátterét, azt, hogy miként alakítható meg a helyi értéktár bizottság, mi kerülhet be a helyi értéktárba, miért fontos a fiatalokat is bevonni ebbe a munkába. Ezt különböző, a témához kapcsolódó néhány perces kisfilmek vetítésével színesítették.

Ezután sor került a résztvevők aktivizálására: mit gondolnak a résztvevők értéknek a településükön és mit tartanak fontosnak. Végül megkérték őket arra, hogy a következő alkalomra gondolkodjanak azon, hogyan, milyen módon lehetne ezeket az értékeket megjeleníteni egy települési értéknap keretében, amiről majd szintén közösen tervezve fognak beszélgetni. A jelenlévők nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a munkában, egymástól is újabb ötleteket kaptak, saját maguk is rácsodálkoztak egyes dolgokra. A második alkalommal újabb kötetlen beszélgető estre várták a helyi lakosokat. Az előző alkalommal felderített helyi értékeket újra számba vették és megtervezték azt a települési értéknapot, ahol ezeket a helyi értékeket be lehet mutatni a lakosság számára. Az esemény a résztvevők bevonásával, aktív közreműködésével zajlott le.

Nagyon sokszínűek a helyi értékek, pl. Bodorfán az évek óta szervezett falukirándulások kerültek előtérbe, Iszkázon a régi helynevek, Adorjánházán a stafírung szőttesek, Malomsokon pedig a rózsafánk és a babkása. Sok érdekességet tartogat a szeptembertől kezdődő települési értékünnepek megvalósítása is, hiszen több helyen értéktúrákat szerveznek majd a helyi értékek bemutatására, lesznek különböző kiállítások, gasztronómiai bemutatók, kóstolók, előadások, helyi fellépők, értéktérképek és készül értéknaptár is.

Mihalcsik Márta

    

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.