Közösségi értékfeltárás – közösségi beszélgetések, települési értéknapok Veszprém megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

2018 áprilisa óta zajlanak a települési értéknapok Veszprém megyében, melyet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Otthonról haza” (EFOP-1.12.1-17-2017-00022) projekt keretein belül szervez, a Közösségi értékfeltárás a Kárpát-medencében tevékenység részeként.

Ez a projektelem olyan kistelepüléseken valósul meg, ahol még nincs értéktár, vagy megalakult ugyan, de nem indult el az aktív értékfeltáró tevékenység. A tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is 8 kistelepülés került kiválasztásra az előzetes igények és információk alapján: Balatonakali, Olaszfalu, Barnag, Nyirád, Vilonya, Kerta, Dudar és Kislőd. Február-március során, 4 helyszínen, Balatonakaliban, Olaszfaluban, Barnagon és Nyirádon valósultak meg az első alkalmak.

A projekt a közösségi tervezés módszerével segíti a települési értéktárak kialakítását. Lépcsőzetes fejlesztés keretében, műhelymunkákon keresztül, közösségi beszélgetések alkalmával, a lakosság aktív bevonásával és közreműködésével indul el a közös gondolkodás a helyi értékekről. Az első alkalommal az érdeklődő lakosokat egy kötetlen beszélgető estre várták, hogy felderítsék az adott településen található értékeket.

Először Mihalcsik Márta témafelelős adott tájékoztatást a projekt céljáról, lépéseiről, az eddig elért eredményeiről. Majd Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet koordinátorai mutatták be az értékfeltárás törvényi hátterét, valamint azt, hogyan alakítható meg a helyi értéktár bizottság, mi kerülhet be a helyi értéktárba, miért fontos a fiatalokat is bevonni ebbe a munkába. Ezt különböző, a témához kapcsolódó néhány perces kisfilmek vetítésével színesítették.

Ezután került sor a résztvevők aktivizálására: mit gondolnak értéknek a településen, mit tartanak fontosnak. Végül megkérték őket arra, hogy a következő alkalomra gondolkodjanak azon, hogyan, milyen módon lehetne ezeket az értékeket megjeleníteni egy települési értéknap keretében, amiről majd szintén közösen tervezve fognak beszélgetni.

A jelenlévők nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a munkában, egymástól is újabb ötleteket kaptak, saját maguk is rácsodálkoztak egyes dolgokra. Mindenki várja a következő összejöveteleket és beszélgetéseket, amelyek elindítanak egy olyan folyamatot, ami a helyi értékek megismerésén és feltárásán túl hozzájárul a közösségek megerősítéséhez.

Mihalcsik Márta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.