Közösségi identitás

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága

Közösségi identitás címmel rendezett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye szakmai programot 10 éves fennállásának jubileuma alkalmából a Nyitott kapuk a Szillérin című szaknépszerűsítő programsorozat részeként.

Az Identitáskutató Műhely célja, hogy a kultúraközvetítő és andragógus szakemberképzés közös nevezőiből kiindulva, a társadalom- és humántudományi kurzusokat oktató és a témakörökben kutató kollégák számára közös kutatóműhelyt működtessen. Az elmúlt tíz évben számos szakmai programot rendeztek illetve különböző köteteket, kiadványokat adtak ki. A jubileum megünnepléseként szervezték a 2017. december 7-én megvalósuló szakmai programot, melynek célja az eredmények áttekintése mellett a közösségi identitás erősítésének jó gyakorlatokon keresztül való bemutatása, az indítandó közösségszervező BA szak valamint a kulturális mediáció és andragógia MA szakok népszerűsítése volt.

A programban az Identitáskutató Műhely tíz évét Újvári Edit, a műhely koordinátora ismertette. Torma Tibor, az Algyői Ifjúsági Klub és a Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület vezetője az algyői ifjúsági közösséget mutatta be. Mihalik Árpád, a SZTE Pszichológiai Intézetének munkatársa arra mutatott jó gyakorlatot, hogy miként szerveződött meg Jánoshalmán az ifjúsági közösség. Dohorné Kostyál Zsuzsanna, az NMI Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodájának munkatársa az intézet közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatait ismertette, valamint egy, a Csongrád megyei iroda által végzett pilot programot ‒ egy kistelepülésen megvalósuló közösségi tervezést ‒ mutatott be.

Hegedűs Sándor, a Cselekvő közösségek projekt kulturális közösségfejlesztő mentora pedig a leendő és végzett közművelődési szakemberek és egyéb érdeklődők részére a közösségfejlesztő mentor szerepét és feladatait ismertette. A szimpózium második felében a kulturális mediáció és andragógia MA szakokat a szakok vezetői, Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető és Dr. Farkas Éva, ajánlották és népszerűsítették az érdeklődő jelenlévők körében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.