Közösségi tervezés módszere a baranyai Népfőiskolai műhelyben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül a baranyai Népfőiskolai műhely tagjai hatodik alkalommal találkoztak 2019. augusztus 27-én, Pécsváradon.

A baranyai Népfőiskolai műhely hatodik összejövetelére Pécsváradon került sor 2019. augusztus 27-én. A téma: a közösségi tervezés alapjai. A foglalkozást Knyihár Éva közösségfejlesztő szakember vezette. A műhelymunkát bemutatkozással kezdték, amit rövid, kreatív feladat követett. Csoportmunka keretében, színes újságok felhasználásával kellett a résztvevőknek „montázs” plakátot készíteni annak demonstrálására, hogy „Milyen egy jól működő közösség?”. A montázs készítése közben mindenki elmondhatta gondolatait, tapasztalatait a közösségekkel végzett munkájáról, kihívásairól.

A résztvevők között már többen vettek részt hasonló tervezői folyamatban, akik elmesélték ezzel kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat. Többek között szó volt az ormánsági kulturális fejlesztési tervekről, különböző térségekben megvalósuló Leader-tervezésekről. Ezt követően előadás keretében beszélték át a közösségi tervezés célját, kulcsfogalmait, folyamatát, feltételrendszereit, valamint az alkalmazott módszereket. Közösen értelmezték, hogy mit nevezünk közösségi részvételen alapuló tervezésnek valamint, azt is, melyek a közösségi tervezés előnyei és a hosszú távú, közvetett hozadékai. Nagy vonalakban érintették a közös gyűjtő és elemző módszereket, melynek pontos részleteit és gyakorlatát a következő alkalmakon fogják példákon keresztül értelmezni.

Az előadást követő közvetlen beszélgetésben érdekes és tanulságos felvetések, valamint dilemmák fogalmazódtak meg a jelenlegi TOP-os pályázatokban megvalósulásra váró közösségi tervezői folyamatokról, majd az ezt követő cselekvési tervekről. Komoly kihívásként jelent meg ezzel kapcsolatosan a projektfinanszírozás ténye. Az emberek aktivitásának nehézségei, a lehetséges ösztönző eszközök hatékonyságának kérdése. Mindenki egyetértett abban: fontos, hogy a helyi emberek felismerjék, hogy felelősséggel tartoznak a környezetükért, és a gyakorlatban is sokat tehetnek érte. A téma lezárását követően a csoport meghallgatta Jakab Kinga beszámolóját mórahalmi tanulmányútjáról. Zárásként egy perui kisfilmet nézett meg a csoport. A film egy évszázadokon keresztül az inkák által készített szalmahídról szól, amit napjainkban is a régió lakosai – megtartva az ősi hagyományokat, és megőrizve a tudást – minden év júniusában felújítanak. A baranyai műhely tagjai legközelebb szeptember 30-án találkoznak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.