Látóút Bárdudvarnokra a baranyai Népfőiskolai Műhely tagjaival

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül a baranyai Népfőiskolai Műhely tagjai látóúton vettek részt 2019. július 30-án Bárdudvarnokon.

A műhely ötödik találkozóján a Somogy megyei település eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevők. A csoportot dr. Bánkuti Gyöngyi, a „Van közünk egymáshoz” Alapítvány elnöke várta a helyi faluházban. Először a Mesepalota óvodát tekintették meg. Mint a neve is mutatja, valóságos mesebeli kastély. Az óvoda a közösségi összefogás kiváló példája: helyi építész, Sziklai Ákos tervezte, és a csodálatos kerámia díszítések is helyi művészek, Beiczer Judit művész tanár és Haáz Attila keramikus művei. Több más épület, alkotás, buszmegálló, vízikerék is hasonló helyi összefogásban készült el. Jellemző a bárdudvarnoki lakosokra az erős közösségi összetartozás, s ha látják, hogy szükség van valamire, akkor mindent elkövetnek, hogy megteremtsék. A Mesepalota óvodát a helyi értéktárba is felvették.

Az óvodai látogatás után a faluházba invitálták a csoportot, ahol Mester Balázs polgármester tartott előadást Bárdudvarnokról. Érdekességként elmondta, hogy Bárdudvarnok településszerkezete nem szokványos, tizenhat településrészből áll, tizenhárom temetőt gondoznak, és 42 buszmegállójuk van. Sok különleges ember lakja, akiknek tevékenysége nemcsak helyi, de térségi szinten is jelentős. Itt jött létre Európa első „Nemzetközi Csillagoségbolt-parkja”, a Zselici Csillagpark. Előadásában bemutatta a helyi értékeket, kiemelte a Bárdibükki Porciunkula Kápolnát, a Gosztonyi-kúriát, amely a Nemzetközi Üveg Alkotótelepnek ad otthont, a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házat, és a magántulajdonban lévő Zsippó Madár- és Élményparkot. A település része a Zselici Tájvédelmi Körzetnek is. Bárdudvarnokon 16 civil szervezet működik. Jellemző rájuk az összefogás, összetartás, az együttgondolkodás, a közös tervezés. Közösen szervezik a település programjait, mint például a Bárdudvarnoki Kulturális Hetet, a „Bárdi Hullócsillag Születik” rendezvényt, a farsangot, a Pilvax kávéházat, a Szín-Vonal Rajziskolát és működik a Faluszínház is. Minden évben, március 15-én, Kassai Lajos és társai látványos lovasíjász-felvonulást tartanak.

A polgármester civil szervezetek munkáját nemcsak ismeri, segíti, de sok esetben aktív része is tevékenységüknek. Dr. Bánkuti Gyöngyi, a „Van közünk egymáshoz” Alapítvány tevékenységét mutatta be. A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat munkájában a kezdetektől részt vesznek. Az alapítvány működteti a faluházat és integrátorként is tevékenykedik. Helyet és segítséget nyújt más szervezeteknek is. Szervezik többek között a falunapot, a gasztronómiai napot, a szüreti felvonulást is, valamint a hagyományőrző programokat. Visszatanítják „nagyanyáink fortélyait”, gyerek- és ifjúsági rendezvényeket tartanak. Az alapítvány a „Zselici Kaláka” Népfőiskola szervező, előkészítő munkáját a helyi civil szervezetekkel, az önkormányzattal, a településfejlesztési kft.-vel és a szociális szövetkezettel közösen kezdte meg, s a jövőben is összefogásban szeretnének dolgozni. A térségi szerepvállalást alátámasztva kilenc településsel kötöttek együttműködési megállapodást. Az alapítvány és az önkormányzat tervei között szerepel a Makovecz-stílusban épült faluház kibővítése is.

Az előadás után Bányára, Bárdudvarnok egyik településrészére is ellátogatott a csoport, melynek fejlesztése egyesületi keretek között kezdődött meg a 90-es évek elején. A „Bányai Panoráma Egyesület” azóta 20 főre szállással is rendelkező közösségi házat üzemeltet. A csodás kilátás, a jó levegő és a csend mindenkit maradásra biztatott. Az ebédre már Kaposmérőn került sor, ahol a fehér abrosz mellett még szakmai beszélgetések kezdődtek a népfőiskoláról, a közösségekről és a lehetőségeikről. A műhelyfoglalkozások résztvevői a látóút során számos jó gyakorlatot ismerhettek meg, amelyeket a későbbiekben, saját szervezeteik esetében is, hasznosíthatnak. A házigazdák pedig a számukra jelentkező előnyt említették, hogy látogatásunk okán – ismételten – összeszedték az aktualitásokat, végiggondolták múltjukat és ráfókuszáltak a terveikre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.