Látóút Hetényben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága „Értékek iskolája-értékes iskolák” című projektjének célja egy hosszú távú fejlesztő folyamat elindítása, mely segíti a helyi értékek megjelenését az iskolai oktatásban.

Az első műhelymunka után 2019. május 7-én a felvidéki Hetényben, a Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában folytatódott a projekt, látóúton vettek részt a műhely tagjai, és bepillantást nyertek az ott folyó, nem mindennapi munkába. A látogatókat Czibor Angelika igazgatónő és Rancsó Andrea pedagógus fogadta. Az iskolában átfogó fejlesztés zajlik, minden tantárgyban külön fejezetként jelennek meg a helyi értékekkel kapcsolatos információk, ehhez kapnak a gyerekek különböző feladatokat.

A résztvevők bemutató órák keretében ismerkedtek meg az ott folyó oktatás sajátosságaival. Az 5. osztályosok magyar nyelv és irodalom óráján a népmesékkel és a Hetényben gyűjtött mesékkel ismerkedtek meg Kotiers Éva tanárnő vezetésével. A 7. osztályosok Rancsó Adrea tanárnővel történelem óra keretében dolgozták fel az Árpád-kori uralkodókat és Hetény okleveles említéseit az Árpád-korból. A 8. osztályosok Czibor Angelika igazgatónővel biológia órán foglalkoztak a kataszteri térképekkel és társulásokkal a hetényi határban.

Pályázati támogatással összeállítottak egy saját fejlesztésű munkafüzetet a felső tagozatosok számára, amely tantárgyanként segíti a különböző témák feldolgozását feladatmegoldásokkal. A tantermi oktatáson kívül „Hetényi Kincskeresők” néven helytörténeti szakkör is működik, melynek keretében minden évben egy adott témát dolgoznak fel a gyerekek nagyrészt az „oral history” módszer segítségével. Az iskolában a minden évben megrendezésre kerülő Tarczy Emléknapon az adott témához kötődő kiállításon mutatják be kincskereső munkájukat.

Tárlatvezetésen is részt vettek a látóút érdeklődői, az iskola folyosóin található tablók és képek segítségével megismerkedtek a sulis hétköznapokkal és a Tarczys kiállításokkal. A „Játsszunk Hetényt!” című társasjátékba a műhely tagjai is aktívan bekapcsolódtak. Ők is számot adhattak arról, mennyire figyeltek a nap folyamán elhangzott, Hetényhez kapcsolódó információkra. A jó válaszokért papírgólyákat kaptak, amit Lucza Enikő tanárnő készített, utalva a település címerében is megtalálható gólyára.

Az órák után régi mesterségeket mutattak be helyi kézművesek: a fafaragást Hencz Szabolcs, a cirokseprű készítést Rancsó Dezső, a hetényi varrottas készítését Keszegh Ildikó, amit a gyerekek ki is próbáltak. Az alsó és felső tagozatosok „májfa futásába” Sopronból érkezett diákok is bekapcsolódtak, akik a „Határtalanul! program” keretében érkeztek a településre.

A nap a református templom és Écsi Gyöngyi tiszteletes asszony, az Élet vize című produkciójának megtekintésével zárult. A műhely tagjai rendkívül sok tapasztalatot szereztek a nap folyamán, inspiratív volt számukra az iskolában folyó sokszínű munka, a pedagógusok és a diákok pozitív hozzáállása és elhivatottsága.

Bíznak benne, hogy a most elindult kapcsolat tovább folytatódik, és a hetényi iskola is be tud kapcsolódni program további folyamataiba.

Mihalcsik Márta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.