Látóút Murakeresztúron

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának szervezésében – a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150” azonosító számú projektjének Metszéspont műhelyfoglalkozása a nyolcadik alkalommal 2019. szeptember 19-én valósult meg egy  látóút keretében Murakeresztúron, a Zrínyi Miklós Általános Iskolában és a Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központban.

Murakeresztúron, a Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesületének vezetője, Kovácsné Kővágó Anna igazgató fogadta a közművelődési szakembereket. Bemutatta a helyi jó gyakorlatot, azt az innovációs tevékenységet, melyet a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskolában valósítanak meg, a Zrínyi kultusz ápolásával.

Előadásában bemutatta az egyesület munkáját és eredményeit. Kitért a Zrínyi és a Frangepán család jelentős szerepére az újkori történelemben. Szólt a két nyelv és két kultúra harmonikus összefonódásáról, mely a település mindennapjaiban jelen van. Az idősek a tájnyelvet, a fiatalok az irodalmi horvát nyelvet beszélik.

Az általános iskolás fiúknak és szüleiknek nagy megtiszteltetés a Zrínyi kadétok közé való felvétel. Egy olyan csoporthoz tartoznak, mely elsődlegesen elvárja a felvételre jelentkezőktől a jó magatartást. A kadétok a hagyományokat megélik és továbbadják. Az előadást követően a szakmai vezető irányításával a résztvevők megbeszélték a kulturális értékek megismerésének, átörökítésének fontosságát, a nemzetiségek, a külhoni magyarok, és főként a fiatalok tekintetében, valamint a közösségek bevonását az értékek életben tartásáért.

A nap második eseménye a kétnyelvű diákkonferencia volt, az Általános Művelődési Központban. Témája a híres nők a Zrínyi családban. A konferencia konklúzióját a boncolt téma, és a fiatalon vállalt megmérettetés, a közszereplés, az előadás témakörében is megvitatták a résztvevők, és párhuzamot vontak a híres nők és a közművelődésben dolgozó női kollégák elhivatottsága között.


A délután lehetőséget nyújtott arra, hogy megismerkedjenek A szomszéd rétje – jó példák, módszerek határok nélkül elnevezésű pályázattal, melyet a Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülete és a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen teljesített. A programok megvalósítására 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A projekten részt vett több szlovén és horvát partnerszervet is.

A metszéspont szakmai műhely tagjai betekintést nyerhettek a sikeres, együttműködésben megvalósuló pályázat előkészítésébe, lebonyolításába és utómunkálataiba.

A nap záró, és egyben a fénypontja, a Zrínyi kadétavatás, ahol a jó magaviseletű fiúkat avatták kadéttá. Az avatási szertartást Kovácsné Kővágó Anna, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója koordinálta. A kiválasztottak először megmosták a kezüket a Mura folyó vizében, majd a Zrínyi kút vízében a megtisztulás jeleként, utána megszárították a kezüket a két országot szimbolizáló gyertya lángja felett a bátorság jeleként. A polgármester úr átadta a kardot a vitézség jeleként, és elfogadták az avatást a tisztesség jegyében. A látványos és emelkedett hangulatú eseményt követően, a látottak alapján a szakemberek kielemezték a szimbólumok jelentőségét és a hagyományok megélésének rituáléját.

A következő műhelyfoglalkozás októberben lesz.

Matyasovszky Margit
Fotó: Farkas Ildikó, Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.