Látóút Somogy megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának munkáját a VI. Kulturális Közfoglalkoztatási Programnak köszönhetően 2018 márciusa óta segítik szakmai asszisztensek.

Az igazgatóság sikeres közművelődési feladatellátásához, a területen dolgozó partnerek módszertani segítéséhez a jelenleg 4 fős asszisztensi csapat „háttérmunkája” nagyon fontos és értékes. A munkatársak további érzékenyítése érdekében 2018. december 12-én a Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának szervezésében a régió közösségi munkatársai egy tréningen vettek részt Pécsen.

Ezt követően a somogyi asszisztensek 2019. február 7-én saját megyéjük két településére látogattak el, ahol a helyi adottságokra épülő, példaértékű közösségi munkáról kaptak hiteles forrásból képet. Erről a programról, valamint a látóút során szerzett tapasztalatokról Kelemen Egon, a Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának szakmai asszisztense beszélt:

„Tanulmányi utunk első célállomása Szenna volt. A falu közepén álló szabadtéri múzeum élő eleme a szennaiak közösségi életének. Közösségi programok, ünnepek színtere, szellemi és alkotó műhely. Farkas Gergő múzeumpedagógus fogadott bennünket. Mindenképpen pozitív élményként éltem meg az ő és kolléganője nyitottságát, vendégszeretetét. Azt gondolom, vagy legalábbis szeretném azt gondolni, hogy ez valamennyire leképezi az egész szennai közösség mentalitását. Tetszettek a tájházak, mert számomra ezek a letűnt korok, kultúrák, szélsőséges sorsok legemberközelibb manifesztációi. Bár belső terük tekintetében túl nagy változatosságot nem mutattak, mégis egyfajta tapintható időutazásra vitték fázós csapatunkat. Az ilyen megtapasztalásokhoz talán fontos is, hogy az ember kilépjen a komfortzónájából.

Nemcsak méretéből adódóan, hanem látványosság szempontjából is kiemelkedő a skanzen területén magasodó református templom, amely díszes belterével, mennyezetével, és az ezekkel együtt megőrzött puritánságával őszintén meglepett. Ki merem jelenteni, hogy a közösségi térként is funkcionáló épület nem csupán építészeti hagyatékként, egyfajta kordokumentumként, hanem turisztikai látványosságként is „megér egy misét”. Összességében egy minden tekintetben hasznos néhány órát töltöttem Szennában. Gergő felkészültsége, hozzáértése magával ragadó. A múlt tisztelete mellett az értékekre épülő jövőért tett fáradozása gondolkodásra késztetett. Zárójelesen jegyzem csak meg, hogy Gergőt személyesen is ismerem gyerekkorunkból. Számára én valószínűleg csak „látásból” vagyok ismerős, hiszen ő még egészen pici kis srác volt, amikor a viszonylagosan közeli szomszédságunkban laktak. Ezt csak azért tartom említésre méltónak, mert ismerve Gergő szüleinek szakmai hátterét, a legkevésbé sem gondoltam volna róla, hogy kulturális területen fogja megtalálni önmagát. Az ő példája azt üzente számomra, hogy a múlt, a hagyományőrzés iránti elköteleződés nem kizárólag a sokat megélt idősebb korosztály privilégiuma, fiatalon is lehet valaki ezek iránt elhivatott és hiteles. Tovább utazva Bárdudvarnok felé vettük az irányt, itt Sziklai Ági és kolléganője várt minket szívélyes fogadtatással és meleg térrel (a mínuszokban ez sem volt elhanyagolható szempont). Részletes beszámolót kaptunk tőlük a tavalyi évben általuk szervezett és gondozott eseményekről, én pedig elképedve vettem tudomást arról, hogy egy alig több mint ezer lakosú faluban milyen sok rendezvényre és mennyire szerteágazó profilú eseményekre van igény. Biztató volt hallani, hogy különböző korú és – valószínűleg – mentalitású embereket is egy fedél (vagy a napfényes bárdi égbolt) alá lehet terelni, ha van egy jó ötlet, egy átgondolt, bátor terv, egy vállalható kockázatokkal is kalkuláló team, és egy támogató szakmai és civil közeg.

Lokálpatrióta somogyiként ugyanakkor szégyellem, hogy Ági közreműködése kellett ahhoz, hogy először járhassak Lipótfán és Bányán. Viszont már maga az átutazás is élményfaktor volt, olyannyira, hogy friss tervem szerint egy napfényes hétvégén a barátokkal közösen visszatérek és felfedezőutat teszünk az eddig ismeretlen településrészeken. S lám, máris körvonalazódik egy újabb közösségépítő, közösségformáló alkalom (Köszi, Ági – még ha nem is tudsz róla).

Mindent összevetve kellemesen éreztem magam ezen a csütörtöki napon. Sok vizuális élménnyel, hasznos szakmai útmutatással és számos elgondolkodtató, őszinte pillanattal gazdagodtam.”

Kelemen Egon
Fotó: Radics Natália

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.