Lehetőségként a változásról Vasban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Közművelődési intézmények vezetőit hívta diskurzusra a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága, hogy újraéledésről, talpraállásról és a kulturális intézményekben dolgozókat érintő jogszabályi változásokról beszélgessenek.

A találkozónak a Herényi Kulturális és Sportegyesület közösségi színtere adott otthont. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt fókuszba helyező szakmai délután helyszíne nem véletlenül volt a Herényiek Háza, hiszen a közösségi teret nemcsak hogy a helyi közösség építette a múlt század 30-as éveiben, de ma is civil szervezeti formában működtetik. Az egyesületnek pedig természetesen vannak alkalmazottai, az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján kapott támogatás mellett helyt kell állniuk a kulturális piacon és keresni kell a forrásteremtés lehetőségeit ahhoz, hogy működni, sőt innoválni tudjanak. A kiváló példa bemutatásakor Szekér Tamás egyesületi elnök nem javasolt mást a megjelent igazgatóknak, csak hogy „ne féljetek előremenekülni!

A szakmai találkozót Éles Krisztina megyei igazgató moderálta, aki összefoglalta a Nemzeti Művelődési Intézet elmúlt időszakban elért eredményeit, bemutatta az országos kezdeményezések mellett az igazgatóság vasi terveit is, amelyek vonatkozásában partnerségre hívta a megjelenteket. Vas megye 15 közművelődési intézményének 11 igazgatója és 2 szakmai munkatársa számolt be a koronavírus bezártságából született új kezdeményezéseiről, az elmaradt közösségi programok pótlásának lehetőségeiről, a bevételkiesésekről, kapcsolatukról a fenntartókkal és az intézet szakmai segítsége mellett megvalósítható projektekről.

Vas megye abban a speciális helyzetben van, hogy a közművelődési intézmények nagy része úgynevezett „egyszemélyes” intézmény, ahol egy szakembert foglalkoztatnak, akinek csak minimális létszám segíti a munkáját, fennmaradásának létjogosultságát a kisvárosokban a törvényi előírásokon túl a helyi közösség igénye adja. Az intézmények másik típusa a turisztikailag frekventált kisvárosokban működik integrált intézményként nagyobb szakembergárdával, amely elhivatott és szakmailag fejlődni képes. Szombathelyen pedig agora működik. Ebben a helyzetben a kistelepülési feladatellátók kérdései mellett ezen intézménytípusoknál létrejövő aktuális kihívásokra is választ kell adnia a Nemzeti Művelődési Intézetnek.

A többórás, előremutató eszmecsere eredménye a bizakodás, az előretekintés, az együttműködés megerősödése volt. Az intézményvezetők elhatározása nőtt abban, hogy helyben városi kulturális koncepciók, intézményi stratégia megalkotását kell kezdeményezniük és fel kell vértezniük közművelődési szakembereiket tudásban, képzettségben, ki kell szélesíteniük motiválási eszközeik körét. Kezdeményezték egy közös szakmai nap szervezését a fenntartókat is bevonva. Mindebben szükségük van a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai segítségére.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.