Lépésről lépésre Kistelepülési műhelytalálkozó sorozat Somogyban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága kistelepülési műhelytalálkozó sorozatot indított útjára 2019 februárjában. Négy helyszínen, összesen tizenkét alkalommal találkoznak a megye közművelődési szakemberei és a területen dolgozó civilek februártól novemberig. A résztvevők jellemzően 500 fő alatti településeken végzik közösségépítő tevékenységüket. A találkozók jó alkalmat nyújtanak arra, hogy az érdeklődők véleményt cseréljenek a szakterület aktuális kérdéseiről, naprakész információkhoz jussanak, jó gyakorlatokat adaptálva színesítsék munkájukat.

A Somogy megyei igazgatóság kiemelt feladata, hogy az ellátatlan kistelepüléseken a településvezetéssel együttműködve megtalálja a jövő szakembereit, szoros kapcsolatot alakítson ki a jelenleg is közművelődési tevékenységet ellátó civil szervezetekkel, közösségi színtereken dolgozókkal, azt használókkal. A program segítséget nyújt az önkormányzatok kulturális területtel foglalkozó munkatársai számára is. Jó gyakorlatokon keresztül megismerhetik a közösségi művelődés színes világát, az abban rejlő társadalmi, gazdasági fejlesztési lehetőségeket. A településeken dolgozó kollégák a program során inspirációt kapnak további munkájukhoz, erősödik kapcsolati hálójuk.

Eddig három alkalommal valósult meg műhelytalálkozó Homokszentgyörgy, Somogyvár és Balatonendréd településeken. Berlik Mária, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának vezetője az igazgatóság tevékenységét, 2019. évi feladatait, szolgáltatásait mutatta be, majd Simon Edina módszertani referens a közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségről tartott példákkal szemléltetett, jól hasznosítható előadást. A résztvevők aktivitásában bízva a programot egy online játék is színesítette.  A Nemzeti Művelődés Intézet kvíz játékának tárgya a somogyi értékek, hagyományok ismerete volt.

A szakmai program második része a csoportmunkára épült. A résztvevők előzetes lekérdezése alapján, konkrét igényüknek megfelelően lettek kiválasztva a feldolgozásra váró témák. Így például az egyik műhelymunka résztvevői a közösségi színterekben is kötelező szolgáltatási terv kitöltéséhez kaptak hasznos szakmai segítséget. A másik csoportban, saját településük közművelődési rendeletét vizsgálva, a gyakorlatban alkalmazva a 1997. évi CXL. törvény ide vonatkozó részéből készültek fel a csoporttagok arra, hogy előremutató javaslataikkal segítsék a helyi döntéshozókat az új, szabályos közművelődési rendelet megalkotásában.

A műhelyfoglalkozások a partnerség jegyében valósultak meg. A házigazdák – Homokszentgyörgy, Somogyvár és Balatonendréd Önkormányzata – jelesre vizsgáztak.

A következő találkozóra – 2019. február 27-én – a legtöbb települést magában foglaló Kaposvári járásban dolgozó közművelődési kollégákat várják a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának munkatársai.

Radics Natália
Fotó: Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.