Lezárult a 2020. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatás

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága 2021. tavaszán is mentorálta a Vas megyei közművelődési statisztikai adatszolgáltatást, melynek felelőse Károly Andrea módszertani referens volt.

Az OSAP 1438-as adatszolgáltatás valamennyi alapfeladatként közművelődési tevékenységet végző szervezet (önkormányzatok, közművelődési intézmények, civil szervezetek, gazdasági társaságok) számára kötelező feladat, melyet 2021-ben Vas megyében 364-en teljesítettek. Az elmúlt évekkel összehasonlítva elmondható, hogy az adatszolgáltatók száma folyamatosan emelkedett: 2013-ban 187, 2014-ben 167, 2015-ben 298, 2016-ban 314, 2017-ben 314, 2018-ban 312, 2019-ben 329, 2020-ban 351, 2021-ben 364.

Ez egy nagyon jó tendencia, mely azt mutatja, hogy a közművelődés szereplői felismerték e „száraznak” tűnő kötelezettség jelentőségét. Ennek segítségével folyamatosan figyelni tudják tevékenységük alakulását, változását, lehetőséget adva a megújulásra, az országos tendenciákhoz való kapcsolódásra is. Nem utolsó sorban pedig egyre több szakmai pályázat alapfeltétele a statisztika benyújtása.

Általánosan elmondható, hogy az elmúlt évek szakmai műhelyeinek és a folyamatos mentorálásnak köszönhetően tisztázódtak a közművelődés alapfogalmai, ezáltal egyre kevesebb adatlapot nyújtanak be hibásan a jelentők, megkönnyítve ezzel a megyei és országos javítást. Egyben az adatszolgáltatók „tisztulása” is bekövetkezett, csak azok maradtak a rendszerben, akik ténylegesen is közművelődési-kulturális feladatot végeznek. Ezen civil szervezetek azonban a statisztika segítségével is könnyebben tudják pozicionálni magukat a társszervezetek között.

Az idei évben különös kihívást jelentett az, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programja keretében foglalkoztatottak feladata lett a települések statisztikájának kitöltése. A legtöbben közülük most kerültek a közművelődés rendszerébe, őket fel kellett készíteni a feladatra, amelyet maximális odaadással és szakmai elhivatottsággal végeztek el.

A hálózatosodás jegyében az igazgatóság feladata lett május elsejétől a Zala megyei statisztikai adatgyűjtés lezárása, majd ellenőrzése is. Ez a Vas megyei 364 mellett további 403 adatlapot és adatszolgáltatót jelentett.

Károly Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.