Lezárult a Kommunikáció és protokoll képzés Komárom-Esztergom megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2019. július 18-án fejeződött be az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által akkreditált Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben című 60 órás közművelődési, szakmai továbbképzés Komárom-Esztergom megyében, mely a „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3.-16-2017-00148 azonosító számú projektjének keretein belül valósult meg.

Tatabányán május végén vette kezdetét az a nyárba nyúló képzési folyamat, melynek során hat oktató vállalta fel a megye művelődési intézményeiben dolgozó szakembereinek továbbképzését a Komárom-Esztergom megyei igazgatóság munkatársainak koordinálásával. A képzésben résztvevők nyolc héten át ismerhettek meg új tartalmakat és módszereket a nyilvánosság, a kommunikáció, az illem, az etikett, a protokoll és a sajtó témakörét illetően. A program során az elméleti alapozást követően gyakorlati feladatokon keresztül sajátíthatták el az új ismereteket. A tanegységben szerepelt az emberi, írásbeli, szóbeli kommunikáció, annak kódjai, valamint e területet érintő stratégiák és taktikák.

 

Terítékre kerültek a kommunikáció mint tudomány, a kommunikáció története, a prezentációs technikák legújabb trendjei, az érdeklődést fenntartó kreatív megoldások és praktikák, valamint az üzenet eredményes célba juttatásának lehetséges platformjai, a helyzetelemzés fontossága, a célok és eszközök körülhatárolása a megfelelő és elvárt hatás érdekében. A hallgatók között az idősebb és a fiatalabb korosztály is képviselte magát – érdekes élmény volt megtapasztaniuk a hagyományos és a modern kommunikációs eszközök használatának előnyeit és hátrányait egyaránt.

A kamera előtti viselkedés szabályaiban való elmélyülés során szituációs feladatokon keresztül különböző szerepekben próbálhatták ki magukat a hallgatók, a feladatmegoldásról felvétel készült, melyeket visszanézhettek, majd lehetőségük nyílt elemezni és értékelni a látottakat, hallottakat.

A képzésben résztvevők több területről érkeztek – képviselte magát a közművelődési, a múzeumi, a szociális, valamint az önkormányzati és a civil szektor is – így az eltérő célok és célcsoportok elérésének igénye feladat elé állította az oktatókat is – még szélesebbre kellett nyitniuk a kommunikációs eszközök és stratégiák tárházának kapuját.

Az elkészült záró feladatokban – mely a résztvevők intézményi, szervezeti kommunikációs rendszerének PowerPoint-os bemutatása volt – tetten érhető volt a képzésen megszerzett tudásuk, egyéniségük és kreativitásuk egyaránt. Szemléletes, színes diákkal és személyes hangú beszámolóval élményszerű előadások hangzottak el, megismerve ily módon a megye számos intézményében folyó sokrétű tevékenységet. A záróvizsga elnöke az NMI Művelődési Intézet kommunikációs igazgatója, B. Hegedűs Katalin volt, aki Hornyák-Pálmai Éva megyei igazgatóval közösen nyújtotta át a hallgatóknak a nap végén a tanúsítványokat.

A képzés során kialakult új közösség egy különleges meghívást kapott Oroszlány városától. Lehetőségük nyílik a helyi tévében tett stúdiólátogatásra, majd azt követően kötetlen műhelybeszélgetésre, melynek a megújuló Oroszlányi Bányászati Múzeum lesz a helyszíne.

A kommunikáció és protokoll témakörében megszerzett ismeretek, valamint a sikeresen teljesített záróvizsga birtokában a képzésen résztvevő kollégák a jövőben képesek lesznek a közművelődésben végzett munkájuk során a kommunikáció és a protokoll hatékony alkalmazására.

Záróalkalom videóetűd

Kutenics Kinga

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.