Lezárult a Közművelődési mentorok I. tanfolyam Heves megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága és az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszék kiváló és szoros együttműködésén alapult, a mintaprojektként is értékelhető a Művelődő Közösségek Észak-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00148 projekt Közművelődési mentorok I. elnevezésű, 2018-ban elindított tanfolyam, amely az Eszterházy Károly Egyetem Közösségszervezés BA szakos II. évfolyamos hallgatóinak bevonásával történt.

Az projekt előzményének tekinthető az a megállapodás, amelyet 2018. március 27-én a II. Eger – Közösség – Együttműködés című közösségszervezés és a közösségi művelődés szakmai nap keretében kötött egymással az Eszterházy Károly Egyetem és a Nemzeti Művelődési Intézet. A leendő partnerség pillérei között van a szakember-utánpótlás biztosítása jegyében a Közösségi művelődés tanári szak és a Közösségszervezés alapszak továbbfejlesztése, a szakmai gyakorlóhelyek biztosítása, valamint a kultúrakutatásban való szerepvállalás is. A Közművelődési mentorok tanfolyam ennek az együttműködésnek a gyakorlati megvalósulását szorgalmazza, hiszen a fő témaköre egyrészt a felsőoktatási közösségszervező szakon hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítése, másrészt a közösségi művelődés intézményeiben folyó felsőoktatási szakmai gyakorlat vezetésének elősegítése.

A projekt első részében (2018. október és 2019. január között) a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága és a Kultúrakutatási és Képzési Igazgatóság, valamint az Eszterházy Károly Egyetem munkatársainak együttműködő munkájának köszönhetően a Heves megyében kiemelkedő közösségi munkát végző közművelődési szakemberekkel és intézményeikkel (Noszvaj, Bélapátfalva, Egerszalók települések), valamint a Nemzeti Művelődési Intézet, mint országos közművelődési feladatokat ellátó szervezet tevékenységével, szakmai koncepciójával ismerkedhettek meg a résztvevők. A tanfolyam 2019 februárjától gyakorlati, települési értékfeltárással a terepen folyatódott. Ennek megalapozásaként a februári találkozás alkalmával a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak az értékfeltárás törvényi szabályozásáról és módszertanáról. Megismerkedtek a Heves megyei értéktárak helyzetével, képet kaptak egy felvidéki gyakorlati értékfeltárásról, valamint egyéb értékfeltáró jó gyakorlatokat (pl. Tiszanána, Novaj, Abasár, településekről) is hallhattak. Betekintést nyertek az Nemzeti Művelődési Intézet Országos Településkutatási felmérésébe, részt vettek fotó- és videókészítési gyakorlaton is.

Az elméleti foglalkozások után a hallgatók Bélapátfalván és Verpeléten valósítottak meg értékfeltárást, ahol már korábban megismert KulTurDia Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. és a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai segítették őket a településen történő tájékozódásban. A települések kiválasztásában meghatározó szempont volt, a jó partneri és szakmai együttműködés, valamint az értékfeltáró munka intenzitásának segítése. A hallgatók találkoztak a település polgármesterével, a helyi vezetőkkel és a fontosabb civil szervezetek vezetőivel. A találkozások során összeállították a települési „Érték Leltárt” és megállapodtak a kérdőívek, az interjúk tartalmában, felépítésében, elkészítésük ütemezésében. A 2019 szeptember 23-án lezárult projekt eredményeként a hallgatók összesen 41 db kérdőívet, 22 interjút, több száz fotót és 21 db települési értéktári előterjesztést (12 db Bélapátfalva, 8 db Verpelét) készítettek el. Településenként egy-egy „image” film is elkészült, amelyben a személyes élményeik mellett a gyakorlati munka során felvett értékeket és főbb munkafázisokat mutatják be.

A szeptember 23-án, hétfőn a közel 50 fő részvételével lezajlott találkozón a hallgatók rövid prezentációkban ismertették a településen felvett kérdőívek és interjúk eredményét. A hallgatónkénti egy-egy települési értéktári előterjesztést (összesen 21 javaslat) a 114/2013. Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján készítették el, amelyek az őszi Értéktári Bizottsági ülésen kerül benyújtásra. A hallgatók a beszámolóik során többször megfogalmazták a közösségi munka jó érzését, valamint a számukra ismeretlen település felfedezésének és értékeinek (élő és élettelen) megismerésének pozitív élményét. A jó hangulatú találkozón sor került a tapasztalatok és a fejlesztési javaslatok megvitatására is.

Dr. Kelemen Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.