Mazsorett és moderntánc csoportok helyzetfeltárása Hajdú-Bihar megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Hajdú-Bihar megyében sok településen csak moderntánc, illetve mazsorett  csoportok vannak, amelyek még közösségként működnek. Ezeknek az együtteseknek jelentős közösségmegtartó erejük van, és igen fontosak a kistelepülések életében. A legtöbb fiatal itt találkozik először a közösségi élettel, ezért fontos ezek megerősítése a helyi közösségi és kulturális életben.

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága szeretné megismerni ezeknek az amatőr művészeti ágaknak a helyi közösségi életben és a helyi társadalomban betöltött szerepét. Mennyire ágyazódik be a működésük a helyi társadalomba? Milyen közösségi összefogás működteti ezeket a közösségeket? A közművelődési feladatellátásban milyen arányban vannak jelen?

Ezeknek tényezőknek a megismerése érdekében a megyei igazgatóság egy felmérést készített. A kérdőíveket 10 csoport küldte vissza, melyek feldolgozása elkezdődött. A felmérés eredményeként remélhetőleg a területet érintő teljes körű adatbázis jön létre, a beágyazottság vizsgálatának eredményeként pedig megyei helyzetkép alkotható, amely alapján középtávú fejlesztési tervet dolgoznak ki a megyei igazgatóság munkatársai, közösen a csoportok vezetőivel.

Szabó László

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.